Erasmus Day 5.12.2018 BUW
29 listopada 2018


10. rocznica śmierci Stanisława Rubla

W dniu 29. listopada mija dziesiąta rocznica śmierci Stanisława Rubla, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego, który z naszą uczelnią związany był przez całą swoją karierę naukową i dydaktyczną. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem Pracowni Chemii Analitycznej Stosowanej, prodziekanem i dziekanem Wydziału Chemii. Przez kilka kadencji pełnił funkcję sekretarza i v-ce przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wykształcił wielu absolwentów, doktorów, specjalistów w zakresie praktycznych zastosowań chemii analitycznej. Angażował się w organizowanie studenckich letnich obozów naukowych i brał w nich udział.

Profesor Rubel był człowiekiem wielkiej dobroci, wrażliwości i życzliwości, cieszył się ogromnym autorytetem i zaufaniem współpracowników i studentów.

Zmarł w wieku 86 lat. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.