Oferta pracy dla młodego doktora w projekcie FNP TEAM-TECH
22 listopada 2018

Oferta pracy dla młodego doktora w ramach projektu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 19 grudnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendystę SONATA 13 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o stypendium w projekcie SONATA: „Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomi-metycznymi” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Magdalena Zalewska.

Gratulujemy!