Święto UW na Wydziale Chemii 28.11.2018
20 listopada 2018


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 22.11.2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek, dnia 22 listopada br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Onkotoksyczne właściwości inhibitorów transportera serotoniny i ligandów receptora 5-HT1A” wygłosi: dr Jarosław Walory, reprezentujący Zakład Biotechnologii Leków i Bioinformatyki NIL.


Szkolenie BMPB 26.11.2018

Regionalny Punkt Kontaktowy „CENTRUM” Programów Badawczych UE przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym zapraszają na szkolenie „Własność intelektualna w projektach – ochrona i obrót ze szczególnym uwzględnieniem programu Horyzont 2020″, które odbędzie się dnia 26 listopada 2018.

Szkolenie skierowane jest do naukowców biorących udział w projektach badawczych, w tym w szczególności tych finansowanych ze środków programu Horyzont 2020 oraz pracowników administracji instytucji naukowych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami badawczymi oraz własności intelektualne w projektach badawczych UE. W spotkaniu obok ekspertów RPK i KPK wystąpi ekspert z IPR Helpdesk oraz eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Szczegółowy program oraz rejestracja:

http://bob.strony.uw.edu.pl/rejestracja-na-szkolenie-wlasnosc-intelektualna-w-projektach-ochrona-i-obrot-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-programu-horyzont-2020/