Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko typu post-doc OPUS 14 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Marta Kulik.

Gratulujemy!


Data publikacji: 16 listopada 2018

Data ostatniej modyfikacji: 16 listopada 2018