Laureaci konkursów NCN 15 edycji OPUS, PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 15 edycji ogłoszonych 15 marca 2018 r.

Laureatami konkursu OPUS 15 zostali:

  • prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, projekt pt.: „Badanie frakcjonowania izotopowego jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą”, kwota finansowania: 1 596 570 PLN
  • dr Agata Królikowska, projekt pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”, kwota finansowania: 929 800 PLN
  • prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Józef Kulesza, projekt pt.: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”, kwota finansowania: 1 387 000 PLN.
  • dr hab. Dominik Gront, projekt pt.: „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów”, kwota finansowania: 828 400 PLN.

Laureatem konkursu PRELUDIUM 15 został:

  • mgr Maciej Paweł Ciemny, projekt pt.: „Rozszerzenie metody CABS-dock do dokowania białko-peptyd o modelowanie białek membranowych”, kwota finansowania: 127 600 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 16 listopada 2018

Data ostatniej modyfikacji: 22 grudnia 2018