Laureaci konkursów NCN 15 edycji OPUS, PRELUDIUM
16 listopada 2018

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 15 edycji ogłoszonych 15 marca 2018 r.

Laureatami konkursu OPUS 15 zostali:

  • prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska, projekt pt.: „Badanie frakcjonowania izotopowego jonów metali po ich wiązaniu z biomolekułami: zaawansowane zastosowanie wielodetektorowej spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą”, kwota finansowania: 1 596 570 PLN
  • dr Agata Królikowska, projekt pt.: „Badanie spektroskopowe zmiennych konformacyjnie monowarstw peptydowych związanych z metalem: ku nowym wszechstronnym nanoczujnikom optycznym”, kwota finansowania: 929 800 PLN
  • prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Józef Kulesza, projekt pt.: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”, kwota finansowania: 1 387 000 PLN.
  • dr hab. Dominik Gront, projekt pt.: „Połączenie metody Rosetta z gruboziarnistym modelem SURPASS w nowy wieloskalowy algorytm modelowania białek i ich kompleksów”, kwota finansowania: 828 400 PLN.

Laureatem konkursu PRELUDIUM 15 został:

  • mgr Maciej Paweł Ciemny, projekt pt.: „Rozszerzenie metody CABS-dock do dokowania białko-peptyd o modelowanie białek membranowych”, kwota finansowania: 127 600 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


„Uniwersytet Młodego Chemika” Biłgoraj

„Uniwersytet Młodego Chemika” realizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zawitał do Biłgoraja. To ogólnopolski projekt wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Program „Uniwersytet Młodego Chemika” to inicjatywa, mająca na celu umożliwienie szybszego wejścia w świat nauki ponadprzeciętnie zdolnej młodzieży. Program ten adresujemy do młodych entuzjastów chemii, do aktywnych uczestników teoretycznych i doświadczalnych kół chemicznych oraz licealistów pragnących związać swoją przyszłość  z  tą  dziedziną  nauki. W  ramach  tego  programu  oferujemy  uczniom  możliwość wykonania indywidualnych projektów naukowych, których tematy zostały przedłożone przez naszych pracowników naukowych i opisane w krótkiej i przystępnej formie. To nie jest stricte promowanie samej chemii, ale wyławianie i szlifowanie diamentów by stały się brylantami – przyznaje w rozmowie z Portalem bilgoraj.com.pl Prodziekan ds. studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga.

 

"Uniwersytet młodego chemika"

"Uniwersytet młodego chemika" przyjechał do szkoły podstawowej nr 5

Opublikowany przez Biłgorajska Telewizja Kablowa Wtorek, 9 października 2018

 

Źródło-tekst: www.bilgoraj.com.pl

Źródło-materiał wideo: www.facebook.com/btkredakcja


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko typu post-doc OPUS 14 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Marta Kulik.

Gratulujemy!