Oferta pracy dla stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 11 NCN

Oferta zatrudnienia stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym OPUS 11 pt. „Superparamagnetyczne nanocząstki znakowane emiterami promieniowania beta (-) dla jednoczesnej wewnętrznej radioterapii i hipertermii” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Krysiński Termin przesyłania dokumentów upływa 19 listopada 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 09 listopada 2018

Data ostatniej modyfikacji: 19 listopada 2018