Wykład PTChem 15.11.2018
09 listopada 2018

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Electron beam driven reactions in a Transmission Electron Microscope”, który wygłosi Prof. Mark H Rümmeli.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 15go listopada 2018 r. o godz. 16:00, UWAGA, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.

Więcej informacji


Oferta pracy dla stypendysty-doktoranta w projekcie OPUS 11 NCN

Oferta zatrudnienia stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym OPUS 11 pt. „Superparamagnetyczne nanocząstki znakowane emiterami promieniowania beta (-) dla jednoczesnej wewnętrznej radioterapii i hipertermii” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Krysiński Termin przesyłania dokumentów upływa 19 listopada 2018 roku. Więcej informacji >> pdf