Nagroda Fellow of The Electrochemical Society

Prof. Paweł Kulesza został wyróżniony przez amerykańskie towarzystwo elektrochemiczne godnością Fellow of The Electrochemical Society przyznawaną corocznie wybitnym elektrochemikom. Cytacja nagrody dotyczy wyróżnienia za wieloletni znaczący wkład w przygotowanie i wyjaśnienie zjawisk zachodzących na elektrochemicznych granicach faz o charakterze funkcjonalnym. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na ostatnim zjeździe towarzystwa Electrochemical Society w Cancun.

Historycznie wśród osób wyróżnionych są tak znane postacie jak: Christian Amatore (Francja), Stanley Bruckenstein (USA), Sergio Trasatti (Włochy), Royce Murray (USA), Dieter Kolb (Niemcy), Robert Osteryoung (USA), Allen Bard (USA) czy Larry Faulkner (USA). Spośród absolwentów Wydziału Chemii UW pracujących w USA godność Fellow uzyskali także Andrzej Więckowski i Piotr Zelenay.

Serdecznie gratulujemy!

 

Grupa osób nagrodzonych w 2018 roku

 

Prof. Paweł Kulesza wraz z Prof. Yue Kuo – Prezydentem ECS

 


Data publikacji: 08 listopada 2018

Data ostatniej modyfikacji: 22 grudnia 2018