Nagroda Fellow of The Electrochemical Society
08 listopada 2018

Prof. Paweł Kulesza został wyróżniony przez amerykańskie towarzystwo elektrochemiczne godnością Fellow of The Electrochemical Society przyznawaną corocznie wybitnym elektrochemikom. Cytacja nagrody dotyczy wyróżnienia za wieloletni znaczący wkład w przygotowanie i wyjaśnienie zjawisk zachodzących na elektrochemicznych granicach faz o charakterze funkcjonalnym. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na ostatnim zjeździe towarzystwa Electrochemical Society w Cancun.

Historycznie wśród osób wyróżnionych są tak znane postacie jak: Christian Amatore (Francja), Stanley Bruckenstein (USA), Sergio Trasatti (Włochy), Royce Murray (USA), Dieter Kolb (Niemcy), Robert Osteryoung (USA), Allen Bard (USA) czy Larry Faulkner (USA). Spośród absolwentów Wydziału Chemii UW pracujących w USA godność Fellow uzyskali także Andrzej Więckowski i Piotr Zelenay.

Serdecznie gratulujemy!

 

Grupa osób nagrodzonych w 2018 roku

 

Prof. Paweł Kulesza wraz z Prof. Yue Kuo – Prezydentem ECS

 


Jesteśmy częścią Niepodległej 1918-2018

Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę gmachu Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Wawelskiej w Warszawie

Prezydent RP Ignacy Mościcki dokonuje aktu złożenia kamienia węgielnego. Za prezydentem stoi komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, obok rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stefan Pieńkowski, z prawej adiutant prezydenta RP kpt. Józef Hartman.

 

(Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)


Jesteśmy częścią Niepodległej 1918-2018

Uroczystość poświęcenia Gmachu Chemii oraz otwarcie Zakładu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego) przy ulicy Wawelskiej 17 w Warszawie

Prezydent RP Ignacy Mościcki (w środku) oprowadzany przez prof. Kazimierza Jabłczyńskiego podczas zwiedzania Gmachu Chemii. Z prawej adiutant prezydenta RP major Józef Hartman.

 

(Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)


Jesteśmy częścią Niepodległej 1918-2018

Uroczystość poświęcenia Gmachu Chemii oraz otwarcie Zakładu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Warszawskiego (Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego) przy ulicy Wawelskiej 17 w Warszawie

Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. dziekan wydziału teologii katolickiej ks. dr Piotr Chojnacki (przemawia), prezydent Ignacy Mościcki (siedzi na pierwszym planie), adiutant prezydenta RP major Józef Hartman (stoi za prezydentem), siedzą w pierwszym rzędzie od prawej: wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, minister przemysłu i handlu Antoni Roman. W głębi z lewej przy kaloryferze siedzi zastępca komendanta miasta płk Edward Czuruk.

 

(Materiał pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)