25 października 2018

ORCiD to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Projekt rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje naukowców do jego posiadania. W zakładaniu profilu pomaga Biblioteka Uniwersytecka.

ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID) jednoznacznie identyfikuje naukowca w środowisku elektronicznych zasobów informacji. Ma też być elementem niezbędnym w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych. O obowiązku posiadania ORCID mówi projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego do ustawy 2.0.

Unikalny elektroniczny identyfikator ORCID mogą założyć pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane nauką.

Składa się on z 16 cyfr. W profilu autora znajdują się krótki opis naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykaz publikacji, projektów i grantów.

ORCID to:

  • szybka identyfikacja dorobku konkretnego naukowca,
  • ułatwienie identyfikacji autorów prac w przypadku: zmiany nazwiska, nazwisk zawierających znaki diakrytyczne, rozróżnienia dorobku naukowców z tej samej dziedziny, przy konsolidacji w jeden zbiór prac autora po zmianie afiliacji,
  • uproszczenie procedury rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz przy składaniu wniosków grantowych (np. w programie Horyzont 2020),
  • automatyczna wymiana danych pomiędzy profilem naukowca w ORCiD a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus.

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej przygotował materiały instruktażowe i informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej na temat ORCID.

Więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl/orcid.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Książczak-Gronowska, kierownik Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, tel. 55 27 139, a.ksiazczak@uw.edu.pl,
Maja Bogajczyk, informator dziedzinowy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, tel. 55 25 159, m.bogajczyk@uw.edu.pl.

Źródło: www.uw.edu.pl

 


Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe na UW

Uniwersytet Warszawski nieustannie podejmuje działania, aby być przestrzenią, w której każdy czuje się bezpiecznie i u siebie. Jednym z zadań realizowanych na UW jest uświadamianie, że na dyskryminację i przemoc da się i należy reagować, dlatego wszystkich studentów UW zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego UW.

Podczas warsztatu dowiesz się:

  • czym jest dyskryminacja,
  • jak przepisy polskiego prawa chronią nas przed dyskryminacją,
  • co możesz zrobić jeśli doświadczyłaś/eś przemocy lub dyskryminacji m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry,
  • co możesz zrobić jeśli jesteś świadkiem przemocy lub dyskryminacji m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry,
  • gdzie możesz zgłosić się po wsparcie na Uniwersytecie Warszawskim i poza uczelnią.

Warsztaty w języku polskim odbędą się w trzech terminach do wyboru: 20.11., 22.11., 27.11. w godz. 16:30-20:45.
Warsztaty w języku angielskim odbędą się w trzech terminach do wyboru: 06.11., 15.11., 28.11. w godz. 16:30-20:45.
Warsztaty w języku rosyjskim odbędą się w trzech terminach do wyboru: 07.11., 08.11., 14.11. w godz. 16:30-20:45.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Lokalizacja: Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, ul. Dobra 56/66 (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie – www.wolontariat.uw.edu.pl/workshop