Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 14
23 października 2018

Rozstrzygnięcie konkursu na zatrudnienie doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”.

Wybrana została jedna osoba: p. Amir Hassan Khodadadi.

W niedługim czasie zostanie ogłoszony konkurs na zatrudnienie kolejnego doktoranta-stypendysty w ww. projekcie.