Wybory do organów Samorządu Studenckiego 29.10.2018
21 października 2018

Już 29.10.2018 (poniedziałek) w godzinach 9:30-15:30 w holu głównym odbędą się na naszym Wydziale wybory do organów Samorządu Studenckiego! Jeśli chcesz robić coś więcej i działać dla dobra społeczności akademickiej to okazja właśnie dla Ciebie!

Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory do nast. organów:
→ Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Chemii (5 mandatów)
→ Rady Wydziału Chemii (9 mandatów)
→ Parlamentu Studentów UW (2 mandaty)
Kandydatury należy składać na piśmie w biurze ZSS UW do dnia 26.10.2018 roku w godzinach pracy biura, tj. 9:00 – 17:00.

Pamiętajcie o zabraniu ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego Wasz status studenta!

Wszystkich kandydatów zachęcamy do prezentacji swoich kandydatur w dyskusji tego wydarzenia. Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1127730170711204/
Do zobaczenia przy urnie!

Kontakt z Komisją Wyborczą Samorządu Studentów UW: komisjawyborcza@samorzad.uw.edu.pl
Więcej informacji o wyborach i uchwały KW SS UW na stronie: ukw.samorzad.uw.edu.pl