Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Chemii UW 17.10.2018
11 października 2018

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału  Chemii UW
uprzejmie informuje, że
wybory uzupełniające

do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich

odbędą się w dn. 17 października 2018 r. (środa), o godz. 14:00
w sali Starej Biblioteki.


Laureatka Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2018

Dr hab. Joanna Sułkowska została wyróżniona Nagrodą NCN za szczególne osiągnięcia naukowe dotyczące badań podstawowych. Dr hab. Sułkowska analizuje „zapętlenia” białek, które mogą mieć wpływ na chorobę Alzheimera, Parkinsona albo otyłość.

Ustanowione w 2013 roku wyróżnienie NCN przyznaje naukowcom przed ukończeniem 40. roku życia. Nagroda jest wręczana w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce; naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

W dziedzinie nauk o życiu nagrodę otrzymała dr hab. Joanna Sułkowska z Centrum Nowych Technologii UW oraz Wydziału Chemii. Badaczka została doceniona za prace nad „zaplątanymi” białkami. Niewłaściwe działanie „zapętlonych białek” może prowadzić do różnych chorób cywilizacyjnych, a rozszyfrowanie ich tajemnic może przynieść przełom w leczeniu choroby Alzheimera, Parkinsona czy też otyłości. Dr hab. Sułkowska specjalizuje się w biofizyce molekularnej i teoretycznej. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny, w swojej pracy wykorzystuje metody fizyczne, matematyczne i biologiczne.

– Bardzo ważną rzeczą w mojej pracy jest umiejętność szerokiego patrzenia, nieprzywiązywania się do danej dziedziny: analizowania struktury białek nie tylko okiem fizyka, lecz także biorąc pod uwagę perspektywę biologa i chemika. Trzeba wyobrażać sobie rzeczy, których nie widać gołym okiem, choć one rzeczywiście istnieją – mówi dr hab. Sułkowska.

Pozostali Laureaci:
Laureat Nagrody NCN 2018 w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce – prof. Bartosz Brożek z Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Laureat Nagrody NCN 2018 w naukach ścisłych i technicznych – dr hab. Piotr Sankowski z Instytutu Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydatów do nagrody wskazują naukowcy, m.in. byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący zespołów ekspertów NCN, laureaci nagrody z poprzednich lat, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez radę i dyrektora NCN. W tym roku do centrum wpłynęło 69 zgłoszeń.

Laureaci otrzymali po 50 tys. zł nagrody.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach w Krakowie.

 

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl
Zdjęcia: www.ncn.gov.pl