Program stypendialny Fundacji Kościuszkowskiej 2019/2020

Fundacja Kościuszkowska została założona w 1925 w Nowym Jorku. Jest jedną z najstarszych organizacji polonijnych, zajmujących się promowaniem naukowej i kulturalnej współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od lat przyznaje stypendia wybitnym polskim naukowcom, którzy pragną studiować, prowadzić badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych.

Fundacja Kościuszkowska od roku założenia przyznaje środki na granty badawcze, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Do końca października 2018 r. istnieje możliwość składania wniosków do programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2019/20.

EXCHANGE PROGRAM TO THE UNITED STATES 2019-20

Więcej informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium na stronie: https://www.thekf.org/kf/scholarships/about/

 

 

W 2019 roku z okazji stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi, Fundacja Kościuszkowska przyzna także specjalną Centennial Award. Będzie to trzymiesięczne stypendium dla naukowców, którzy badają relacje polko-amerykańskie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Jego wysokość wyniesie 9 tys. USD.


Data publikacji: 05 października 2018

Data ostatniej modyfikacji: 01 listopada 2018