I Konferencja „Uniwersytetu Młodego Chemika” [RELACJA]

W dniach 30 – 31 sierpnia w budynku Centrum Nowych Technologii przy ulicy Stefana Banacha 2c miała miejsce I Konferencja “Uniwersytetu Młodego Chemika”. Stanowiła ona podsumowanie pierwszego roku inicjatywy działającej na rzecz uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, w ramach której 134 młodych uczestników realizowało własne projekty naukowe pod opieką pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Całość wydarzenia otworzył wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Karola Greli “Kataliza chemiczna na przykładzie metatezy olefin. To działa!”, a zamknął wykład prof. dr hab. Lucjana Pieli “Po co nauka?”. W trakcie czterech sesji plenarnych uczniowie przedstawili 19 komunikatów ustnych, zaś podczas dwóch sesji plenarnych zaprezentowali 34 postery podsumowujące swoje badania. Dzięki uprzejmości władz i pracowników Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz Centrum Nowych Technologii mieliśmy także okazję zwiedzić wybrane laboratoria mieszczące się w tych ośrodkach. Uczniowie mogli również zapoznać się z ofertą dydaktyczną Wydziału Chemii  oraz Kolegium MISMaP, reprezentowanych przez dr hab. Zbigniewa Rogulskiego oraz prof. dr hab. Krystynę Pyrzyńską odpowiednio.

Za najlepsze wystąpienia ustne oraz postery na konferencji (nagroda I stopnia) wyróżnione zostały następujące projekty:

Najlepsza prezentacja:

 • Alicja Z. Ciesielska, Michał K. Cyrański, “Structural studies of systems with biological significance using in situ crystallisation technique” – nagroda I stopnia
 • Antoni Lis, Aleksandra Szarejko, Michał Majewski, Paulina Szlendak, Natalia Kuźmierkiewicz, Magdalena Osiał, Dorota Nieciecka, “Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych” – nagroda I stopnia
 • Maciej Łukasik, Krystyna MacRae, Gabriela Strzyżewska, Olga Świech, Renata Bilewicz, “Inteligent nanodrugs in anti-cancer therapy” – nagroda II stopnia
 • Maciej Solnicki, Dominika Lech, Michał Nieznański, Mikołaj Roguski, Sylwia Żołądek, Paweł Kulesza, “Highly effective nanostructured cathode materials for low-temperature fuel cells” – nagroda II stopnia

Najlepszy poster:

 • Maria Zagajewska, Julia Ragus, Anna Ruszczyńska, “Efficiency of extraction of small selenium compounds in animal and plant tissues” – nagroda I stopnia
 • Agnieszka Dąbrowska i współautorzy, “Encounter with marine microplastic” – nagroda I stopnia
 • Wojciech Bombała, Andrzej Sitkiewicz, Paweł Majewski, “Charakterystyka fizyczna wybranych kopolimerów blokowych i wytwarzanie nanoprętów metalicznych” – nagroda II stopnia

Najlepszy poster – nagrody publiczności:

 • Antoni Lis, Aleksandra Szarejko, Michał Majewski, Paulina Szlendak, Natalia Kuźmierkiewicz, Magdalena Osiał, Dorota Nieciecka, “Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych” – nagroda I stopnia
 • Maria Zagajewska, Julia Ragus, Anna Ruszczyńska, “Efficiency of extraction of small selenium compounds in animal and plant tissues” – nagroda II stopnia
 • Alicja Z. Ciesielska, Michał K. Cyrański, “Structural studies of systems with biological significance using in situ crystallisation technique” – nagroda II stopnia

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz koordynatorom projektów, nauczycielom kontaktowym, sponsorom: Wydziałowi Chemii UW, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz Centrum Nowych Technologii UW, jak i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia za udzieloną pomoc.

Podsumowanie konferencji-przygotował: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Komitet Sterujący UMC,
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
dr Sylwia Żołądek
mgr Daniel Tchoń


Statystyki szczegółowe

Przebieg konferencji:

 • Termin: 30 – 31 sierpnia 2018
 • Sesje plenarne: 4
 • Wystąpienia uczniowskie: 19
 • Wykłady zaproszonych gości: 4
  • naukowe: 2,
  • promocyjne: 2
 • Sesje posterowe: 2
 • Zaprezentowane postery: 34
 • Wycieczki do CNBCh/CeNT: 2

Uczestnicy konferencji (wartości przybliżone):

 • uczniowie – uczestnicy projektów UMC: 70
 • koordynatorzy projektów UMC: 20
 • nauczyciele kontaktowi uczniów: 5
 • komisja oceniająca i goście: 15

Razem na przestrzeni obydwu dni około 100-120 osób

Generalne statystyki projektu (wybrane wartości przybliżone):

 • uczniowie – uczestnicy projektów UMC: 134
 • uczestnicy, którzy zakończyli projekt pomyślnie: 100
 • przedział wieku uczestników: 14 do 19 lat
 • koordynatorzy projektów UMC: 50
 • liczba projektów UMC: 48
 • projekty zakończone pomyślnie: 35
 • nauczyciele kontaktowi uczniów: 12

Głowni organizatorzy projektu oraz konferencji UMC:

 • dr hab. Krzysztof Woźniak (1, 5)
 • dr Sylwia Żołądek (2)
 • mgr Daniel Tchoń (1)

Osoby pomagające przy organizacji konferencji UMC:

 • mgr Szymon Sutuła (1, 5)
 • mgr Monika Wanat (1, 5)
 • Marcin Sztylko (1)
 • dr Damian Trzybiński (1, 5)
 • Matylda Łagodzińska (4)
 • mgr Marlena Kisiała (5)
 • Matylda Izert (1)
 • mgr Paweł Dąbrowski-Tumański (3)
 • Maciej Piejko (3)

Osoby pomagające przy prowadzeniu konferencji UMC:
(członkowie komisji oceniającej, wykładowcy, prowadzący sesje plenarne)

 • dr hab. Krzysztof Woźniak (1, 5)
 • dr hab. Lucjan Piela (6)
 • dr hab. inż. Karol Grela (7)
 • dr hab. inż. Michał Fedoryński, prof. PW (8)
 • mgr inż. Edyta Górecka (9)
 • dr Przemysław Ziaja (10)
 • dr Agnieszka Dąbrowska (11)

Afiliacje:

 1. Pr. Krystalochemii, WCh UW; Lab. Rentgenowskich Badań Strukt., CNBCh UW
 2. Pracownia Elektroanalizy Chemicznej, WCh UW
 3. Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling, CNBCh, UW
 4. Dept. of Chemistry, Christ Church, Oxford (staż w Pr. Krystalochemii WCh UW)
 5. Core Facility for Crystallography and Biophysics, CNBCh UW
 6. Pracownia Chemii Kwantowej, WCh, UW
 7. Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, WCh UW
 8. Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, WCh PW
 9. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 10. VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
 11. Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii, WCh UW

Odwiedzane laboratoria – CNBCh:

 • Nowe Metody Spektroskopii NMR
 • Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
 • OncoArendi Therapeutics
 • Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
 • aceLAB
 • Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
 • Analityczne Centrum Eksperckie
 • Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Odwiedzane laboratoria – CeNT:

 • Laboratorium Medycyny Doświadczalnej
 • Laboratorium Chemii Bioorganicznej
 • Laboratorium Biogenezy Mitochondriów
 • Laboratorium Maszyn Biomolekularnych
 • Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych
 • Laboratorium Katalizy Asymetrycznej
 • Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

Sponsorzy:

 • Wydział Chemii UW
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
 • Centrum Nowych Technologii UW

Data publikacji: 03 października 2018

Data ostatniej modyfikacji: 25 października 2018