Reprezentacja Polski z Wydziału Chemii UW do USA
03 października 2018
III Konkurs na pracę dyplomową UOTT

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w trzeciej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Nowością w tym roku jest dołączenie do grona sponsorów spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych o najwyższych potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym.

Nagrody

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:

 • PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
 • PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
 • PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Jako nowość w bieżącym roku, w konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

 • ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI.

Preinkubacja została rozwinięta w latach 90 ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz spopularyzowana przez szereg projektów finansowanych przez Programy Ramowe Unii Europejskiej. Preinkubator pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Preinkubacja w UWRC to także, często pierwszy krok do założenia własnej firmy (np. spółki spin-off z udziałem UWRC).

Zobacz aktualnie preinkubowane projekty na stronie Bazy Ofert UW.


Kto, jak i do kiedy może zgłosić pracę dyplomową?

Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor).

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z dodaniem trzech załączników:
1) pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie PDF,
2) streszczenia pracy (1-2 strony w języku polskim),
3) prezentacji wypełnionej wg wzoru, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.


Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2018 r.


Zgłoś swoją pracę dyplomową


Na pytania związane z konkursem odpowie Koordynator projektów studenckich – Łukasz Pieczara

tel. (22) 55 40 730, e-mail: lpieczara@uott.uw.edu.pl


Regulamin konkursu i więcej informacji na stronie: www.uott.uw.edu.pl


Seminarium Wydziałowe 10.10.2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

10 października 2018 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Prof. NICHOLAS J. STONE
(Oxford University, UK, and University of Tennessee, Knoxville, USA)

wygłosi wykład
„Recommended Values of Nuclear Moments – the need for improved calculation involving multi-electron-system computation”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

Abstrakt


Seminarium CeNT 5.10.2018

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Jacka A. Majewskiego, zatytułowany „New opportunities in the flat world”.
Wykład odbędzie się 5 października o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


I Konferencja „Uniwersytetu Młodego Chemika” [RELACJA]

W dniach 30 – 31 sierpnia w budynku Centrum Nowych Technologii przy ulicy Stefana Banacha 2c miała miejsce I Konferencja “Uniwersytetu Młodego Chemika”. Stanowiła ona podsumowanie pierwszego roku inicjatywy działającej na rzecz uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich, w ramach której 134 młodych uczestników realizowało własne projekty naukowe pod opieką pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Całość wydarzenia otworzył wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Karola Greli “Kataliza chemiczna na przykładzie metatezy olefin. To działa!”, a zamknął wykład prof. dr hab. Lucjana Pieli “Po co nauka?”. W trakcie czterech sesji plenarnych uczniowie przedstawili 19 komunikatów ustnych, zaś podczas dwóch sesji plenarnych zaprezentowali 34 postery podsumowujące swoje badania. Dzięki uprzejmości władz i pracowników Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz Centrum Nowych Technologii mieliśmy także okazję zwiedzić wybrane laboratoria mieszczące się w tych ośrodkach. Uczniowie mogli również zapoznać się z ofertą dydaktyczną Wydziału Chemii  oraz Kolegium MISMaP, reprezentowanych przez dr hab. Zbigniewa Rogulskiego oraz prof. dr hab. Krystynę Pyrzyńską odpowiednio.

Za najlepsze wystąpienia ustne oraz postery na konferencji (nagroda I stopnia) wyróżnione zostały następujące projekty:

Najlepsza prezentacja:

 • Alicja Z. Ciesielska, Michał K. Cyrański, “Structural studies of systems with biological significance using in situ crystallisation technique” – nagroda I stopnia
 • Antoni Lis, Aleksandra Szarejko, Michał Majewski, Paulina Szlendak, Natalia Kuźmierkiewicz, Magdalena Osiał, Dorota Nieciecka, “Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych” – nagroda I stopnia
 • Maciej Łukasik, Krystyna MacRae, Gabriela Strzyżewska, Olga Świech, Renata Bilewicz, “Inteligent nanodrugs in anti-cancer therapy” – nagroda II stopnia
 • Maciej Solnicki, Dominika Lech, Michał Nieznański, Mikołaj Roguski, Sylwia Żołądek, Paweł Kulesza, “Highly effective nanostructured cathode materials for low-temperature fuel cells” – nagroda II stopnia

Najlepszy poster:

 • Maria Zagajewska, Julia Ragus, Anna Ruszczyńska, “Efficiency of extraction of small selenium compounds in animal and plant tissues” – nagroda I stopnia
 • Agnieszka Dąbrowska i współautorzy, “Encounter with marine microplastic” – nagroda I stopnia
 • Wojciech Bombała, Andrzej Sitkiewicz, Paweł Majewski, “Charakterystyka fizyczna wybranych kopolimerów blokowych i wytwarzanie nanoprętów metalicznych” – nagroda II stopnia

Najlepszy poster – nagrody publiczności:

 • Antoni Lis, Aleksandra Szarejko, Michał Majewski, Paulina Szlendak, Natalia Kuźmierkiewicz, Magdalena Osiał, Dorota Nieciecka, “Synteza magnetycznych nośników leków przeciwnowotworowych oraz badanie ich oddziaływania z modelowymi układami błon biologicznych” – nagroda I stopnia
 • Maria Zagajewska, Julia Ragus, Anna Ruszczyńska, “Efficiency of extraction of small selenium compounds in animal and plant tissues” – nagroda II stopnia
 • Alicja Z. Ciesielska, Michał K. Cyrański, “Structural studies of systems with biological significance using in situ crystallisation technique” – nagroda II stopnia

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz koordynatorom projektów, nauczycielom kontaktowym, sponsorom: Wydziałowi Chemii UW, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz Centrum Nowych Technologii UW, jak i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia za udzieloną pomoc.

Podsumowanie konferencji-przygotował: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

Komitet Sterujący UMC,
prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
dr Sylwia Żołądek
mgr Daniel Tchoń


Statystyki szczegółowe

Przebieg konferencji:

 • Termin: 30 – 31 sierpnia 2018
 • Sesje plenarne: 4
 • Wystąpienia uczniowskie: 19
 • Wykłady zaproszonych gości: 4
  • naukowe: 2,
  • promocyjne: 2
 • Sesje posterowe: 2
 • Zaprezentowane postery: 34
 • Wycieczki do CNBCh/CeNT: 2

Uczestnicy konferencji (wartości przybliżone):

 • uczniowie – uczestnicy projektów UMC: 70
 • koordynatorzy projektów UMC: 20
 • nauczyciele kontaktowi uczniów: 5
 • komisja oceniająca i goście: 15

Razem na przestrzeni obydwu dni około 100-120 osób

Generalne statystyki projektu (wybrane wartości przybliżone):

 • uczniowie – uczestnicy projektów UMC: 134
 • uczestnicy, którzy zakończyli projekt pomyślnie: 100
 • przedział wieku uczestników: 14 do 19 lat
 • koordynatorzy projektów UMC: 50
 • liczba projektów UMC: 48
 • projekty zakończone pomyślnie: 35
 • nauczyciele kontaktowi uczniów: 12

Głowni organizatorzy projektu oraz konferencji UMC:

 • dr hab. Krzysztof Woźniak (1, 5)
 • dr Sylwia Żołądek (2)
 • mgr Daniel Tchoń (1)

Osoby pomagające przy organizacji konferencji UMC:

 • mgr Szymon Sutuła (1, 5)
 • mgr Monika Wanat (1, 5)
 • Marcin Sztylko (1)
 • dr Damian Trzybiński (1, 5)
 • Matylda Łagodzińska (4)
 • mgr Marlena Kisiała (5)
 • Matylda Izert (1)
 • mgr Paweł Dąbrowski-Tumański (3)
 • Maciej Piejko (3)

Osoby pomagające przy prowadzeniu konferencji UMC:
(członkowie komisji oceniającej, wykładowcy, prowadzący sesje plenarne)

 • dr hab. Krzysztof Woźniak (1, 5)
 • dr hab. Lucjan Piela (6)
 • dr hab. inż. Karol Grela (7)
 • dr hab. inż. Michał Fedoryński, prof. PW (8)
 • mgr inż. Edyta Górecka (9)
 • dr Przemysław Ziaja (10)
 • dr Agnieszka Dąbrowska (11)

Afiliacje:

 1. Pr. Krystalochemii, WCh UW; Lab. Rentgenowskich Badań Strukt., CNBCh UW
 2. Pracownia Elektroanalizy Chemicznej, WCh UW
 3. Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling, CNBCh, UW
 4. Dept. of Chemistry, Christ Church, Oxford (staż w Pr. Krystalochemii WCh UW)
 5. Core Facility for Crystallography and Biophysics, CNBCh UW
 6. Pracownia Chemii Kwantowej, WCh, UW
 7. Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, WCh UW
 8. Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, WCh PW
 9. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 10. VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie
 11. Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii, WCh UW

Odwiedzane laboratoria – CNBCh:

 • Nowe Metody Spektroskopii NMR
 • Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
 • OncoArendi Therapeutics
 • Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych
 • aceLAB
 • Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
 • Analityczne Centrum Eksperckie
 • Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Odwiedzane laboratoria – CeNT:

 • Laboratorium Medycyny Doświadczalnej
 • Laboratorium Chemii Bioorganicznej
 • Laboratorium Biogenezy Mitochondriów
 • Laboratorium Maszyn Biomolekularnych
 • Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych
 • Laboratorium Katalizy Asymetrycznej
 • Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej
 • Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

Sponsorzy:

 • Wydział Chemii UW
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
 • Centrum Nowych Technologii UW