Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na UW 5.10.2018
01 października 2018

Mamy zaszczyt zaprosić na Obchody Upamiętniające Ofiary Getta Ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim, organizowane wspólnie przez Studencki Komitet Antyfaszystowski, Instytut Historyczny i Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem UW.

Obchody odbędą 5 października 2018 r. Inauguracja uroczystości odbędzie się o godzinie 14:45 tuż przy bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Głównym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28).

Następnie o godzinie 16:00 w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego UW rozpocznie się konferencja naukowa.

Szczegółowy program obchodów znajduje się w linku na dole zaproszenia.

Wydarzenie zorganizowane zostało oddolnie, przez studentki i studentów. Ma na celu przypomnieć skalę terroru oraz upamiętnić ofiary antysemityzmu.


Na obchody zapraszają:

Studencki Komitet Antyfaszystowski,
Koło Badań Nad Nowym Autorytaryzmem,
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
Żydowski Instytut Historyczny,
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Ośrodek KARTA,
Praktyka Teoretyczna

Wydarzenie wspiera cukiernia Lukullus

Tą uroczystością chcemy upamiętnić ofiary zarządzenia władz Uniwersytetu Warszawskiego z 1937 r., na mocy którego wprowadzono getta ławkowe dla żydowskich studentów i studentek. Zarządzenie wydane przez Rektora UW Włodzimierza Antoniewicza było efektem i gestem podporządkowania się władz uniwersytetu żądaniom skrajnie prawicowych oraz faszystowskich ugrupowań. Jego ofiarą, obok aktów fizycznej agresji ze strony nacjonalistycznych bojówek, padło wówczas wielu studentów/ek i profesorów/ek, najczęściej żydowskiego pochodzenia. Już wtedy antysemickie represje spotkały się z oporem wielu ludzi nauki i kultury oraz żydowskich studentów i studentek.

Instytucjonalny antysemityzm jest bez wątpienia haniebną kartą w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś organizacje kontynuujące swoje antysemickie przedwojenne tradycje, prowadzą działania agitacyjne w murach Uniwersytetu. Nie ma na to miejsca w środowisku akademickim. I nie powinno było być miejsca na faszystowską retorykę 80 lat temu. 

Szczegółowy program obchodów