Seminarium CeNT 9.11.2018
31 października 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład dr. Peter’a Virnau zatytułowany „Knots in DNA, Chromosomes and Polymer Melts”.
Wykład odbędzie się 9 listopada o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Bezpłatne warsztaty organizowane przez Biuro Karier UW


Zakończenie Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii-RELACJA
30 października 2018

W dniu 29 września 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczestnikom 22. edycji Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii.


Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie SONATA 13
26 października 2018

Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym Sonata 13 „Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska. Termin przesyłania dokumentów upływa 9 listopada 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


25 października 2018

ORCiD to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Projekt rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje naukowców do jego posiadania. W zakładaniu profilu pomaga Biblioteka Uniwersytecka.

ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID) jednoznacznie identyfikuje naukowca w środowisku elektronicznych zasobów informacji. Ma też być elementem niezbędnym w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych. O obowiązku posiadania ORCID mówi projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego do ustawy 2.0.

Unikalny elektroniczny identyfikator ORCID mogą założyć pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane nauką.

Składa się on z 16 cyfr. W profilu autora znajdują się krótki opis naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykaz publikacji, projektów i grantów.

ORCID to:

  • szybka identyfikacja dorobku konkretnego naukowca,
  • ułatwienie identyfikacji autorów prac w przypadku: zmiany nazwiska, nazwisk zawierających znaki diakrytyczne, rozróżnienia dorobku naukowców z tej samej dziedziny, przy konsolidacji w jeden zbiór prac autora po zmianie afiliacji,
  • uproszczenie procedury rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz przy składaniu wniosków grantowych (np. w programie Horyzont 2020),
  • automatyczna wymiana danych pomiędzy profilem naukowca w ORCiD a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus.

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej przygotował materiały instruktażowe i informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej na temat ORCID.

Więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl/orcid.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Książczak-Gronowska, kierownik Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, tel. 55 27 139, a.ksiazczak@uw.edu.pl,
Maja Bogajczyk, informator dziedzinowy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW, tel. 55 25 159, m.bogajczyk@uw.edu.pl.

Źródło: www.uw.edu.pl

 


Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe na UW

Uniwersytet Warszawski nieustannie podejmuje działania, aby być przestrzenią, w której każdy czuje się bezpiecznie i u siebie. Jednym z zadań realizowanych na UW jest uświadamianie, że na dyskryminację i przemoc da się i należy reagować, dlatego wszystkich studentów UW zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego UW.

Podczas warsztatu dowiesz się:

  • czym jest dyskryminacja,
  • jak przepisy polskiego prawa chronią nas przed dyskryminacją,
  • co możesz zrobić jeśli doświadczyłaś/eś przemocy lub dyskryminacji m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry,
  • co możesz zrobić jeśli jesteś świadkiem przemocy lub dyskryminacji m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry,
  • gdzie możesz zgłosić się po wsparcie na Uniwersytecie Warszawskim i poza uczelnią.

Warsztaty w języku polskim odbędą się w trzech terminach do wyboru: 20.11., 22.11., 27.11. w godz. 16:30-20:45.
Warsztaty w języku angielskim odbędą się w trzech terminach do wyboru: 06.11., 15.11., 28.11. w godz. 16:30-20:45.
Warsztaty w języku rosyjskim odbędą się w trzech terminach do wyboru: 07.11., 08.11., 14.11. w godz. 16:30-20:45.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Lokalizacja: Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, ul. Dobra 56/66 (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej).

Więcej informacji jest dostępnych na stronie – www.wolontariat.uw.edu.pl/workshop

 


Coraz więcej mikroplastiku w żywności! Co nam przez to grozi?
24 października 2018

„Onet Rano. #WIEM” o tym, skąd w produktach spożywczych znajduje się coraz więcej mikroplastiku i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie? Gośćmi Iwony były Ewa Chodkiewicz i dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga.

 


Konsultacje w sprawie ustawy 2.0

Szanowni Państwo,

w dn. 6 i 7 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się otwarte spotkania dotyczące planowanych na uczelni zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społeczności UW: studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci. Na spotkania obowiązuje rejestracja.

Terminy i miejsca spotkań:
– 6 listopada, godz. 15:00, Kampus Ochota, Wydział Fizyki (ul. Pasteura 5), sala 0.03
– 7 listopada, godz. 16:00, Kampus Główny, Collegium Politicum, aula im. J. Baszkiewicza

Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/rejestracja-na-spotkania-dot-nowej-ustawy/


Seminarium prof. Richarda Spontaka 25.10.2018

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w ramach programu Visiting Professor Programme,  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gości Pana prof. Richarda Spontaka z NS State University w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Prof. Spontak opublikował ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach, a jego prace zostały przedstawione na okładce Microscopy Research and Technique i Langmuir.

Zainteresowania naukowe profesora, obejmują efekty mieszania homo/kopolimeru, architektury molekularnej, sekwencjonowania monomeru i solwatacji na zachowanie fazowe mikrostrukturalnych układów polimerowych.

25 października (czwartek) o godz. 16.00 w Auli B, w CNBCh UW, prof. R. Spontak wygłosi seminarium zatytułowane:

„Photodynamic:  Polymers as Comprehensive Self-Sterilizing Materials: Staying Ahead of a Growing Global Threat”, na które serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.vpp.cnbch.uw.edu.pl

Biuro Visiting Professor Programme

Abstract

CV prof. Richard Spontak


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę NCN OPUS 14
23 października 2018

Rozstrzygnięcie konkursu na zatrudnienie doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”.

Wybrana została jedna osoba: p. Amir Hassan Khodadadi.

W niedługim czasie zostanie ogłoszony konkurs na zatrudnienie kolejnego doktoranta-stypendysty w ww. projekcie.