Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS 14 NCN

Konkurs na stanowisko typu post-doc w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

1 Post-Doc position is available within NCN OPUS 14 grant „More accurate models of the electrostatic potential of biological macromolecules and organic crystals necessary for proper interpretation of data from cryo-electron microscopy and from electron diffraction – feasibility study”. Project leader: dr hab. Paulina M. Dominiak. Deadline for applications: 26.10.2018. For more info see >> pdf


Data publikacji: 26 września 2018

Data ostatniej modyfikacji: 26 października 2018