Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta NCN OPUS 14
25 września 2018

Komisja rekrutacyjna ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców w projekcie NCN OPUS 14: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Barbara Gruza.

Gratulujemy!