Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 10 NCN
21 września 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 10 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Elektrokatalizatory metali nieszlachetnych osadzonych na grafenie funkcjonalizowanym azoem aktywne wobec redukcji tlenu: ich projektowanie i badanie”. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 1 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów!

Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018.

O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli:

  • mają średnią ocen nie mniejszą niż 3,5
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł netto.

Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie.

Więcej informacji  www.stypendiajp2.pl


Rozstrzygnięcie konkursu na asystenta naukowego NCN OPUS

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o zatrudnienie na stanowisko asystenta naukowego (post-doc’a) w projekcie OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Kunal Kumar Jha.

Gratulujemy! Jednocześnie przypominamy, że konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.