Oferta pracy dla studenta w projekcie OPUS NCN

Oferta zatrudnienia studenta w ramach projektu badawczego OPUS NCN: „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy”. Kierownik projektu: dr inż. Anna Kajetanowicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Data publikacji: 19 września 2018

Data ostatniej modyfikacji: 15 października 2018