Wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców 2018
18 września 2018

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

Badacz z Wydziału Chemii, który otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców ustanowione w 2018 roku:

  • dr Piotr Garbacz, liczba miesięcy: 36, miesięczna kwota stypendium: 194 040 zł

Serdecznie gratulujemy!