I Konferencja ,,Uniwersytetu Młodego Chemika” 30-31.08.2018
28 sierpnia 2018

W dniach 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) oraz 31 sierpnia 2018 roku (piątek) w budynku Centrum Nowych Technologii przy ulicy Stefana Banacha 2c odbędzie się I Konferencja ,,Uniwersytetu Młodego Chemika-(UMC)”, stanowiąca podsumowanie pierwszej edycji programu o tym samym tytule. Uniwersytet Młodego Chemika jest inicjatywą pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego mającą na celu wypełnienie swoistej luki edukacyjnej pomiędzy nauczaniem „szkolnym” a „uniwersyteckim”. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia jest Pan prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Projekt UMC umożliwił chętnym uczniom warszawskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich wykonanie małych projektów o charakterze badawczym  w laboratoriach chemicznych grup naukowych na Wydziale Chemii UW. Informacje o programie znajdują się na stronie:

http://www.chem.uw.edu.pl/blog/2018/03/14/inauguracja-programu-uniwersytet-mlodego-chemika-relacja/

I Konferencja ,,Uniwersytet Młodego Chemika-(UMC)” stanowić będzie swoiste podsumowanie rezultatów osiągniętych podczas ostatnich sześciu miesięcy wspólnych działań pracowników oraz doktorantów naszego Wydziału, którzy w ramach wolontariatu nauczali i koordynowali pracę 48 uczniowskich zespołów, w skład których wchodziło sumarycznie 134 ,,młodych naukowców” z warszawskich szkół. Na nadchodzącej konferencji 20 uczniów przedstawi rezultaty swojej pracy naukowej w postaci referatów ustnych. Dodatkową atrakcją w trakcie konferencji będzie uczniowska sesja posterowa połączona z lunchem jak i możliwość odwiedzenia najciekawszych laboratoriów w budynkach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów naszego Wydziału. Komitet Sterujący UMC pragnie również serdecznie podziękować sponsorom przedsięwzięcia edukacyjno-popularyzatorskiego (UMC), czyli Władzom Dziekańskim Wydziału Chemii UW, Dyrekcji Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych jak również Dyrekcji Centrum Nowych Technologii, za poparcie pomysłu oraz sponsorowanie I Konferencji ,,Uniwersytetu Młodego Chemika”.

Łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Sterujący Uniwersytetu Młodego Chemika:
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Dr Sylwia Żołądek
Mgr Daniel Tchoń