Synchrotron SOLARIS-nabór wniosków

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS otwiera drugi nabór wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk badawczych polskiego synchrotronu.

W drugim naborze wniosków Centrum SOLARIS oferuje możliwość przeprowadzenia pomiarów z wykorzystaniem trzech stacji badawczych: PEEM (mikroskopia fotoelektronów), XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego) oraz UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów). Stanowiska te umożliwiają m.in. badania półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, materiałów fotowoltaicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych i katalizatorów. Zainteresowani pomiarami mogą być zatem naukowcy reprezentujący takie dziedziny nauki jak fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, elektronika, nanotechnologia, geologia.

Aplikacje należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego SOLARIS Digital User Office (https://www.solaris-duo.edu.pl). Nabór wniosków zakończy się 1 października br. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.synchrotron.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z panią Alicją Górkiewicz (Biuro Użytkownika SOLARIS, tel. 12 664 41 99, email user.solaris@uj.edu.pl).


Data publikacji: 23 sierpnia 2018

Data ostatniej modyfikacji: 23 sierpnia 2018