Synchrotron SOLARIS-nabór wniosków
23 sierpnia 2018

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS otwiera drugi nabór wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk badawczych polskiego synchrotronu.

W drugim naborze wniosków Centrum SOLARIS oferuje możliwość przeprowadzenia pomiarów z wykorzystaniem trzech stacji badawczych: PEEM (mikroskopia fotoelektronów), XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego) oraz UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów). Stanowiska te umożliwiają m.in. badania półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, materiałów fotowoltaicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych i katalizatorów. Zainteresowani pomiarami mogą być zatem naukowcy reprezentujący takie dziedziny nauki jak fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, elektronika, nanotechnologia, geologia.

Aplikacje należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego SOLARIS Digital User Office (https://www.solaris-duo.edu.pl). Nabór wniosków zakończy się 1 października br. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.synchrotron.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z panią Alicją Górkiewicz (Biuro Użytkownika SOLARIS, tel. 12 664 41 99, email user.solaris@uj.edu.pl).


Matariki Bioscience – nowy spin-off na UW
Zespół pięciu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk założył spółkę spin-off – Matariki Bioscience – zajmującą się komercjalizacją związków, które mogą stać się nowymi lekami. Jest to pierwsza spółka na UW, która działa w tzw. modelu „drug discovery”.

Termin matariki w językach polinezyjskich oznacza konstelacje gwiazd. To słowo jest również częścią nazwy nowej spółki spin-off Matariki Bioscience, która będzie komercjalizowała rozwiązania opracowane w Pracowni Peptydów Wydziału Chemii UW.

– W naszych laboratoriach opracowaliśmy szereg związków, które potencjalnie mogłyby stać się nowymi lekami. Wszystkie wykazują bardzo dobre właściwości w testach laboratoryjnych. Te związki mogłyby być nowymi gwiazdami rewolucjonizującymi podejście do niektórych terapii np. przeciwnowotworowych lub leczenia przewlekłego bólu – podkreśla dr Rafał Wieczorek, jeden z założycieli spółki. – Chcemy, aby wszyscy ujrzeli potencjał naszych opracowań. Samo uzyskanie patentów nie wystarcza. Jest to oczywiście warunek konieczny i my go spełniliśmy, ale w większości przypadków te patenty leżą nieużywane. Naszą ambicją jest ujrzenie pewnego dnia opracowanych przez nas leków na aptecznej półce. W tym celu założyliśmy Matariki Bioscience – dodaje dr Wieczorek.

Matariki Bioscience jest pierwszym spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego działającym w tzw. modelu „drug discovery”. Spółki tego typu zajmują się opracowywaniem kandydatów na nowe leki, a następnie testują je w badaniach przedklinicznych oraz we wczesnych fazach badań klinicznych. Obiecujący kandydat na lek może następnie zostać przejęty przez duży koncern farmaceutyczny, który jest w stanie sfinansować niezwykle kosztowne badania kliniczne późnych faz. Dopiero wtedy nowy lek może trafić do praktyki lekarskiej. W Polsce tego typu firm jest bardzo niewiele. Założyciele nowej spółki na UW mają nadzieje na zmianę tej sytuacji i rozwój tej zaawansowanej technologicznie działalności.

 

Źródło: www.uw.edu.pl