Oferta pracy dla doktoranta w projekcie FNP Homing
08 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie FNP Homing „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Ziółkowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD student’s job offer in the FNP Homing project „A new generation of the lithium battery: assembly of the all-solid-state system”. Project leader: dr inż. Dominika Ziółkowska. Deadline for applications: 7.09.2018. More information >> pdf


Granty FIRST TEAM dla naukowców UW
Czterech doktorów afiliowanych przy jednostkach UW znalazło się wśród laureatów konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansuje utworzenie ich pierwszych zespołów badawczych.

Na liście rankingowej znalazło się 13 nazwisk. Tyle osób ze stopniem naukowym doktora posiadanym nie dłużej niż pięć lat otrzyma finansowe wsparcie przy realizacji projektów w ramach swoich pierwszych zespołów badawczych. Naukowcy UW otrzymają na ten cel łącznie ponad 8 milionów złotych.

Dwa granty FNP przyznane zostały badaczom z Wydziału Fizyki UW. Jednym z nich jest dr Michał Tomza. Jego projekt „Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek” poświęcony jest wykorzystaniu technologii kwantowych w życiu codziennym, m.in. do konstrukcji kwantowych komputerów czy kwantowego Internetu.

Technologii kwantowych dotyczy też drugi z nagrodzonych projektów fizyków UW. Dr Michał Karpiński pokieruje zespołem, który zrealizuje projekt pt. „Kształtowanie impulsów światła za pomocą operacji fazowych dla zastosowań w technologiach kwantowych”.

Największą kwotę dofinansowania spośród wszystkich laureatów konkursu reprezentujących UW otrzymała dr Maria Górna z Wydziału Chemii. Koordynowany przez nią projekt nosi nazwę „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Jego realizacja pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi rosnącej odporności bakterii na antybiotyki, a także opracować nową strategię działania leków przeciwbakteryjnych.

Do zdobywców grantu w ramach konkursu FIRST TEAM należy też dr Stanisław Dunin-Horkawicz z Centrum Nowych Technologii UW. FNP dofinansuje realizację kierowanego przez niego projektu pt. „Historia naturalna enzymów zwoju Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie podejście do projektowania specyficzności enzymów Rossmanna wobec kofaktora”.

Dotychczas do konkursów FIRST TEAM zgłosiło się w sumie ponad 500 kandydatów, spośród których granty na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 naukowców.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla 3 studentów w projekcie TEAM-TECH Core Facility

Oferta zatrudnienia na stanowisko Student do projektu TEAM-Tech Core Facility FNP o tytule: „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

We are looking for: 1 MSc Student in the biology (“BIO”) and 2 MSc Students in the chemistry (“CHEM”) CFCB pipelines. The project “Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products” is funded by the TEAM-TECH Core Facility programme from the Foundation for Polish Science. The project will establish a Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw under the supervision of Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 10.09.2018. More info >> pdf


Konkurs na stanowisko operatora mikroskopów elektronowych

Dziekan Wydziału Chemii UW i Kierownik Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego WCh UW poszukują specjalisty w dziedzinie mikroskopii elektronowej do obsługi skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf