Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona. Termin przesyłania dokumentów upływa 2 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within ‚OPUS” grant ‚Properties and reactivity of molecules and molecular complexes under partial spatial confinement’. Project leader: dr hab. Tatiana Korona. Deadline for applications: 2.09.2018. For more info see >> pdf


Data publikacji: 07 sierpnia 2018

Data ostatniej modyfikacji: 02 września 2018