Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
07 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona. Termin przesyłania dokumentów upływa 2 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within ‚OPUS” grant ‚Properties and reactivity of molecules and molecular complexes under partial spatial confinement’. Project leader: dr hab. Tatiana Korona. Deadline for applications: 2.09.2018. For more info see >> pdf


Granty Homing na badania na UW
Młodzi naukowcy, którzy pracują w zagranicznych ośrodkach naukowych i chcą realizować badania w Polsce, otrzymali granty w piątym konkursie Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwoje z nich przyjedzie na UW. Łączna wartość dofinansowania to prawie 1,6 mln zł.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu Homing. W ramach programu badacze mogą otrzymać grant w wysokości ok. 800 tys. zł. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą zagadnień ważnych dla gospodarki i społeczeństwa. Ich autorami są osoby z Polski i zagranicy. Finansowanie FNP przyznała na dwa lata.

Do konkursu zgłoszono 54 wnioski, z których fundacja wyłoniła 11 laureatów. Dwoje naukowców, dr Jan Kołodyński i dr inż. Dominika Ziółkowska, będą prowadzili swoje projekty badawcze na Uniwersytecie Warszawskim.

  • Dr Jan Kołodyński w Centrum Nowych Technologii będzie kierować projektem „Kwantowe modele dynamiczne i techniki wnioskowania statystycznego umożliwiające działanie sensorów atomowych w czasie rzeczywistym”, na który otrzymał ponad 786 tys. zł. Badacz przed przyjazdem do Polski prowadził badania w ICFO – The Institute of Photonic Sciences w Hiszpanii.
  • Dr inż. Dominika Ziółkowska na Wydziale Chemii będzie kierować projektem „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”, na który otrzymała prawie 800 tys. zł. Dr Ziółkowska przed przyjazdem do Polski prowadziła badania na University of Louisville w USA.

Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista laureatów konkursu Homing jest dostępna na stronie FNP.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl