4 Konkurs na GRANT
04 sierpnia 2018

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

  1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

  2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

Kwota dofinansowania:

  • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
  • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
  • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

Termin naboru wniosków

Termin naboru Wniosków o uczestnictwo w Konkursie na grant to 6-20 sierpnia 2018 roku (w dniu 20 sierpnia do godziny 15.00; prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@uott.uw.edu.pl).

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Istnieje możliwość odbycia konsultacji projektu z kierownikiem projektu Małgorzatą Denkiewicz-Kuczewską. Prosimy umawiać się na konsultacje drogą mailową  mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

 

Więcej informacji: www.uott.uw.edu.pl