Międzynarodowa szkoła letnia MSC Euromaster 2018
02 sierpnia 2018

W sobotę 21 lipca 2018 r. zakończyła się międzynarodowa szkoła letnia MSC Euromaster obejmująca tematykę chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Wydarzenie odbyło się już po raz jedenasty i zostało zorganizowane przez Konsorcjum Measurement Science in Chemistry, pod patronatem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej. Tegoroczna edycja miała miejsce w Centrum MEKTORY – Modern Estonian Knowledge Transfer Organization For You, na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie.

Jednym z organizatorów wydarzenia był Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez profesor Ewę Bulską, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przez trzech doktorantów pracujących w CNBCh: Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk, Agatę Jagielską i Andrzeja Gawora.

Zajęcia laboratoryjne, wykłady i warsztaty obejmowały zagadnienia związane z zapewnieniem jakości pomiarów analitycznych, metrologią chemiczną, porównaniami między laboratoryjnymi i audytami.

Profesor Bulska podczas warsztatów z uczestnikami skupiła się na zmianach w nowej wersji normy ISO / IEC 17025: 2017″ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i na różnicach w porównaniu do poprzedniej wersji. Zmieniona norma ISO 17025: 2017 została opublikowana w listopadzie ubiegłego roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i zostanie wdrożona w naszym Centrum.

Uczestnicy tegorocznej szkoły pochodzili z 16 różnych krajów z 4 kontynentów świata. Wydarzenie było okazją do spotkania i wymiany doświadczeń między pracownikami laboratoriów, doktorantami i magistrantami, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metrologii chemicznej i akredytacji.

Wrażenia i opinie uczestników zostały uwiecznione w filmie.

MSC International Euromaster Summer School on Analytical Science, Metrology and Accreditation 2018

On Saturday, 21st July 2018, the MSC Euromaster Summer School on Analytical Science, Metrology and Accreditation 2018 was finished. It was the 11th edition organized by the Consortium Measurement Science in Chemistry, under the auspice of the International Union of Pure and Applied Chemistry. This year's edition took place in the MEKTORY Centre – Modern Estonian Knowledge Transfer Organization For You, Tallinn University of Technology. The University of Warsaw as one of the organizers had numerous representation, including Professor Ewa Bulska, director of Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw and three PhD students working in the CNBC Centre: Cuc Thi Nguyen-Marcińczyk, Agata Jagielska and Andrzej Gawor.Laboratories and workshops included subjects related to quality assurance of analytical measurements, metrology in chemistry, interlaboratory comparisons and audits. Professor Bulska in workshop with the participants focused on the differences and changes in the revised ISO/IEC 17025:2017 standard "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories". The revised norm ISO 17025:2017 was published in November last year by the International Organization for Standardization and will be implemented in our Centre.The participants of this year's school came from 16 different countries from 4 continents of the world. It was a meeting of laboratory employees, PhD students and Master students who wanted to broaden their knowledge in the field of metrology in chemistry and accreditation.The feedback from the participants is presented below in the video.

Opublikowany przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Środa, 1 sierpnia 2018