Seminarium CeNT 22.08.2018
16 sierpnia 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi dr Kamil Tokár (Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences; Faculty of Materials Science and Technology, Slovak University of Technology) zatytułowany „2D Phosporene: modelling of complexity”.
Wykład odbędzie się 22.08.2018 o godz.12:30-14:30 w budynku CeNT (sala 0187).

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


14 sierpnia 2018

Uprzejmie informuję, że Minister Gowin uwzględnił złożone przez Wydział Chemii UW odwołanie i przyznał naszemu Wydziałowi kategorię naukową A+.

 

Dziekan Wydziału Chemii UW,
dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

 


„Najlepsi z Najlepszych! 3.0”
13 sierpnia 2018
Dwanaście projektów zgłoszonych przez studentów UW znalazło się na liście rankingowej konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”. Realizacja ich naukowych pomysłów zostanie wsparta ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” adresowany jest do wybitnych studentów, którzy mają plan swojej działalności badawczej. Zakłada głównie sfinansowanie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach lub konkursach. Organizatorzy otrzymali łącznie 139 ofert.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę projektów rekomendowanych do finansowania wpisano 98 tytułów. Między beneficjentów konkursu rozdysponowanych zostanie ponad 11 milionów złotych.

Do zwycięskich projektów zgłoszonych przez studentów UW należą:

 • Ethos, Patho…logia (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Poszerzenie wiedzy oraz prezentacja wyników badań z zakresu chemii i biologii nukleotydów oraz kwasów nukleinowych poprzez udział członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej „Nukleotyd” w międzynarodowych konferencjach naukowych (Centrum Nowych Technologii);
 • Optymalizacja procesu otrzymywania biokompatybilnych nanocząstek metali szlachetnych o szerokiej gamie zastosowań w medycynie i farmacji oraz udział drużyny koła naukowego SANA w międzynarodowych konferencjach i wystawach wynalazków (Wydział Chemii);
 • Przygotowanie merytoryczne i rywalizacja studentów Uniwersytetu Warszawskiego w najbardziej istotnych konkursach międzynarodowych z zakresu fizyki oraz prezentacja wyników pracy na prestiżowych konferencjach naukowych (Wydział Fizyki);
 • Rozwijanie komunikacyjnych rozwiązań tłumaczenia maszynowego bez korpusów równoległych (Wydział Psychologii);
 • Mistrzowie Algorytmiki 2018 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • MIM FORCE 1 (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki);
 • Opracowanie systemu wspierającego generację mowy u pacjentów po laryngektomii z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (Wydział Psychologii);
 • Polscy studenci na międzynarodowych konferencjach naukowych (Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych);
 • Przygotowanie i udział zespołu Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowych zawodach robotycznych (Wydział Fizyki);
 • Symulacja postępowania sądowego w sprawie podatkowej z uwzględnieniem zastosowania międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej – edycja 2019 (Wydział Prawa i Administracji);
 • Przyczynienie się poszkodowanego a nieprawidłowo wykonana praktyka lekarska w polskim i amerykańskim prawie medycznym – odpowiedzialność administracyjna i cywilna (Wydział Prawa i Administracji).

Otrzymane przez laureatów konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, zawodach itp., jak również zakup materiałów związanych z udziałem w tych wydarzeniach.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie FNP Homing
08 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta w projekcie FNP Homing „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Ziółkowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD student’s job offer in the FNP Homing project „A new generation of the lithium battery: assembly of the all-solid-state system”. Project leader: dr inż. Dominika Ziółkowska. Deadline for applications: 7.09.2018. More information >> pdf


Granty FIRST TEAM dla naukowców UW
Czterech doktorów afiliowanych przy jednostkach UW znalazło się wśród laureatów konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansuje utworzenie ich pierwszych zespołów badawczych.

Na liście rankingowej znalazło się 13 nazwisk. Tyle osób ze stopniem naukowym doktora posiadanym nie dłużej niż pięć lat otrzyma finansowe wsparcie przy realizacji projektów w ramach swoich pierwszych zespołów badawczych. Naukowcy UW otrzymają na ten cel łącznie ponad 8 milionów złotych.

Dwa granty FNP przyznane zostały badaczom z Wydziału Fizyki UW. Jednym z nich jest dr Michał Tomza. Jego projekt „Inżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek” poświęcony jest wykorzystaniu technologii kwantowych w życiu codziennym, m.in. do konstrukcji kwantowych komputerów czy kwantowego Internetu.

Technologii kwantowych dotyczy też drugi z nagrodzonych projektów fizyków UW. Dr Michał Karpiński pokieruje zespołem, który zrealizuje projekt pt. „Kształtowanie impulsów światła za pomocą operacji fazowych dla zastosowań w technologiach kwantowych”.

Największą kwotę dofinansowania spośród wszystkich laureatów konkursu reprezentujących UW otrzymała dr Maria Górna z Wydziału Chemii. Koordynowany przez nią projekt nosi nazwę „Strategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków”. Jego realizacja pozwoli bliżej przyjrzeć się problemowi rosnącej odporności bakterii na antybiotyki, a także opracować nową strategię działania leków przeciwbakteryjnych.

Do zdobywców grantu w ramach konkursu FIRST TEAM należy też dr Stanisław Dunin-Horkawicz z Centrum Nowych Technologii UW. FNP dofinansuje realizację kierowanego przez niego projektu pt. „Historia naturalna enzymów zwoju Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie podejście do projektowania specyficzności enzymów Rossmanna wobec kofaktora”.

Dotychczas do konkursów FIRST TEAM zgłosiło się w sumie ponad 500 kandydatów, spośród których granty na kwotę ponad 107 milionów złotych otrzymało 54 naukowców.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla 3 studentów w projekcie TEAM-TECH Core Facility

Oferta zatrudnienia na stanowisko Student do projektu TEAM-Tech Core Facility FNP o tytule: „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

We are looking for: 1 MSc Student in the biology (“BIO”) and 2 MSc Students in the chemistry (“CHEM”) CFCB pipelines. The project “Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products” is funded by the TEAM-TECH Core Facility programme from the Foundation for Polish Science. The project will establish a Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw under the supervision of Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Deadline for applications: 10.09.2018. More info >> pdf


Konkurs na stanowisko operatora mikroskopów elektronowych

Dziekan Wydziału Chemii UW i Kierownik Wydziałowego Laboratorium Pomiarowego WCh UW poszukują specjalisty w dziedzinie mikroskopii elektronowej do obsługi skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
07 sierpnia 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. ,,Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona. Termin przesyłania dokumentów upływa 2 września 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within ‚OPUS” grant ‚Properties and reactivity of molecules and molecular complexes under partial spatial confinement’. Project leader: dr hab. Tatiana Korona. Deadline for applications: 2.09.2018. For more info see >> pdf


Granty Homing na badania na UW
Młodzi naukowcy, którzy pracują w zagranicznych ośrodkach naukowych i chcą realizować badania w Polsce, otrzymali granty w piątym konkursie Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwoje z nich przyjedzie na UW. Łączna wartość dofinansowania to prawie 1,6 mln zł.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu Homing. W ramach programu badacze mogą otrzymać grant w wysokości ok. 800 tys. zł. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą zagadnień ważnych dla gospodarki i społeczeństwa. Ich autorami są osoby z Polski i zagranicy. Finansowanie FNP przyznała na dwa lata.

Do konkursu zgłoszono 54 wnioski, z których fundacja wyłoniła 11 laureatów. Dwoje naukowców, dr Jan Kołodyński i dr inż. Dominika Ziółkowska, będą prowadzili swoje projekty badawcze na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Dr Jan Kołodyński w Centrum Nowych Technologii będzie kierować projektem „Kwantowe modele dynamiczne i techniki wnioskowania statystycznego umożliwiające działanie sensorów atomowych w czasie rzeczywistym”, na który otrzymał ponad 786 tys. zł. Badacz przed przyjazdem do Polski prowadził badania w ICFO – The Institute of Photonic Sciences w Hiszpanii.
 • Dr inż. Dominika Ziółkowska na Wydziale Chemii będzie kierować projektem „Baterie litowe nowej generacji: montaż pełnego ogniwa z komponentów w fazie stałej”, na który otrzymała prawie 800 tys. zł. Dr Ziółkowska przed przyjazdem do Polski prowadziła badania na University of Louisville w USA.

Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista laureatów konkursu Homing jest dostępna na stronie FNP.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uw.edu.pl


4 Konkurs na GRANT
04 sierpnia 2018

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza:

 1. KONKURS NA GRANT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

 2. KONKURS NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA SPIN-OFF

Kwota dofinansowania:

 • do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
 • do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
 • do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

Termin naboru wniosków

Termin naboru Wniosków o uczestnictwo w Konkursie na grant to 6-20 sierpnia 2018 roku (w dniu 20 sierpnia do godziny 15.00; prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@uott.uw.edu.pl).

Uczestnicy Konkursu

Pracownicy Uniwersytetu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

Istnieje możliwość odbycia konsultacji projektu z kierownikiem projektu Małgorzatą Denkiewicz-Kuczewską. Prosimy umawiać się na konsultacje drogą mailową  mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

 

Więcej informacji: www.uott.uw.edu.pl