I Konferencja ,,Uniwersytetu Młodego Chemika” 30-31.08.2018
28 sierpnia 2018

W dniach 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) oraz 31 sierpnia 2018 roku (piątek) w budynku Centrum Nowych Technologii przy ulicy Stefana Banacha 2c odbędzie się I Konferencja ,,Uniwersytetu Młodego Chemika-(UMC)”, stanowiąca podsumowanie pierwszej edycji programu o tym samym tytule. Uniwersytet Młodego Chemika jest inicjatywą pracowników i doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego mającą na celu wypełnienie swoistej luki edukacyjnej pomiędzy nauczaniem „szkolnym” a „uniwersyteckim”. Pomysłodawcą i koordynatorem przedsięwzięcia jest Pan prof. dr hab. Krzysztof Woźniak. Projekt UMC umożliwił chętnym uczniom warszawskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i średnich wykonanie małych projektów o charakterze badawczym  w laboratoriach chemicznych grup naukowych na Wydziale Chemii UW. Informacje o programie znajdują się na stronie:

http://www.chem.uw.edu.pl/blog/2018/03/14/inauguracja-programu-uniwersytet-mlodego-chemika-relacja/

I Konferencja ,,Uniwersytet Młodego Chemika-(UMC)” stanowić będzie swoiste podsumowanie rezultatów osiągniętych podczas ostatnich sześciu miesięcy wspólnych działań pracowników oraz doktorantów naszego Wydziału, którzy w ramach wolontariatu nauczali i koordynowali pracę 48 uczniowskich zespołów, w skład których wchodziło sumarycznie 134 ,,młodych naukowców” z warszawskich szkół. Na nadchodzącej konferencji 20 uczniów przedstawi rezultaty swojej pracy naukowej w postaci referatów ustnych. Dodatkową atrakcją w trakcie konferencji będzie uczniowska sesja posterowa połączona z lunchem jak i możliwość odwiedzenia najciekawszych laboratoriów w budynkach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram

Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów naszego Wydziału. Komitet Sterujący UMC pragnie również serdecznie podziękować sponsorom przedsięwzięcia edukacyjno-popularyzatorskiego (UMC), czyli Władzom Dziekańskim Wydziału Chemii UW, Dyrekcji Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych jak również Dyrekcji Centrum Nowych Technologii, za poparcie pomysłu oraz sponsorowanie I Konferencji ,,Uniwersytetu Młodego Chemika”.

Łączymy wyrazy szacunku,

Komitet Sterujący Uniwersytetu Młodego Chemika:
Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak
Dr Sylwia Żołądek
Mgr Daniel Tchoń


Mini sympozjum naukowe CeNT UW 4.09.2018
27 sierpnia 2018

W imieniu Dyrekcji CeNT UW pragniemy serdecznie zaprosić na mini sympozjum naukowe, podczas którego zaprezentują się kandydaci na Kierowników Grup Badawczych w ramach CeNT UW oraz „ReMedy” – Jednostki Międzynarodowej Agendy Badawczej.
Jest to ostatni etap rekrutacji, w której Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą punktację we wcześniejszym etapie oceny, będą prezentowali się przed Radą CeNT UW/Międzynarodowym Komitetem Naukowym ReMedy i publicznością.

Sympozjum odbędzie się w dniu 4 września 2018, w godzinach 13:30-18:30, w budynku CeNT UW, ul. Banacha 2c.

Aktualna agend spotkania dostępna jest pod linkiem:
http://cent.uw.edu.pl/en/blog/presentations-of-candidates-for-leaders-of-new-created-cent-laboratories-at-a-scientific-mini-symposium-on-4th-september-2018/


Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Termin przesyłania dokumentów upływa 12 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant ‘Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2’. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Deadline for applications: 12 October 2018. For more info see >> pdf


International Symposium on Electrocatalysis

Wygraj z USOSweb! *szkolenie*

Co to USOS? Jak mam się zarejestrować? Jak ułożyć plan?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia z obsługi USOSweb organizowanego przez ZSS Wydziału Chemii UW!
Serdecznie zapraszamy wszystkich nowo przyjętych studentów 30 sierpnia (czwartek) na godzinę 14:00 do sali 141 w budynku Wydziału Chemii UW (ul. Pasteura 1).

Podczas szkolenia krok po kroku prześledzicie proces rejestracji na zajęcia oraz podstawowe funkcje systemu USOSweb, czyli Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.

Po szkoleniu proponujemy wspólne wyjście nad Wisłę na integrację.

Do zobaczenia!

 


ECRICE 2018

Oferta zatrudnienia 2 studentów w projekcie TEAM-TECH FNP

Oferta zatrudnienia dwóch studentów w projekcie pt.: „Kataliza dla Przemysłu Chemicznego XXI Wieku”. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Karol Grela. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf >> eng


Synchrotron SOLARIS-nabór wniosków
23 sierpnia 2018

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS otwiera drugi nabór wniosków o bezpłatny dostęp do stanowisk badawczych polskiego synchrotronu.

W drugim naborze wniosków Centrum SOLARIS oferuje możliwość przeprowadzenia pomiarów z wykorzystaniem trzech stacji badawczych: PEEM (mikroskopia fotoelektronów), XAS (spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego) oraz UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów). Stanowiska te umożliwiają m.in. badania półprzewodników, nadprzewodników, izolatorów topologicznych, materiałów fotowoltaicznych, stopów metali, cienkich warstw, nanostruktur magnetycznych i katalizatorów. Zainteresowani pomiarami mogą być zatem naukowcy reprezentujący takie dziedziny nauki jak fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, elektronika, nanotechnologia, geologia.

Aplikacje należy składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego SOLARIS Digital User Office (https://www.solaris-duo.edu.pl). Nabór wniosków zakończy się 1 października br. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie www.synchrotron.pl.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z panią Alicją Górkiewicz (Biuro Użytkownika SOLARIS, tel. 12 664 41 99, email user.solaris@uj.edu.pl).


Matariki Bioscience – nowy spin-off na UW
Zespół pięciu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk założył spółkę spin-off – Matariki Bioscience – zajmującą się komercjalizacją związków, które mogą stać się nowymi lekami. Jest to pierwsza spółka na UW, która działa w tzw. modelu „drug discovery”.

Termin matariki w językach polinezyjskich oznacza konstelacje gwiazd. To słowo jest również częścią nazwy nowej spółki spin-off Matariki Bioscience, która będzie komercjalizowała rozwiązania opracowane w Pracowni Peptydów Wydziału Chemii UW.

– W naszych laboratoriach opracowaliśmy szereg związków, które potencjalnie mogłyby stać się nowymi lekami. Wszystkie wykazują bardzo dobre właściwości w testach laboratoryjnych. Te związki mogłyby być nowymi gwiazdami rewolucjonizującymi podejście do niektórych terapii np. przeciwnowotworowych lub leczenia przewlekłego bólu – podkreśla dr Rafał Wieczorek, jeden z założycieli spółki. – Chcemy, aby wszyscy ujrzeli potencjał naszych opracowań. Samo uzyskanie patentów nie wystarcza. Jest to oczywiście warunek konieczny i my go spełniliśmy, ale w większości przypadków te patenty leżą nieużywane. Naszą ambicją jest ujrzenie pewnego dnia opracowanych przez nas leków na aptecznej półce. W tym celu założyliśmy Matariki Bioscience – dodaje dr Wieczorek.

Matariki Bioscience jest pierwszym spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego działającym w tzw. modelu „drug discovery”. Spółki tego typu zajmują się opracowywaniem kandydatów na nowe leki, a następnie testują je w badaniach przedklinicznych oraz we wczesnych fazach badań klinicznych. Obiecujący kandydat na lek może następnie zostać przejęty przez duży koncern farmaceutyczny, który jest w stanie sfinansować niezwykle kosztowne badania kliniczne późnych faz. Dopiero wtedy nowy lek może trafić do praktyki lekarskiej. W Polsce tego typu firm jest bardzo niewiele. Założyciele nowej spółki na UW mają nadzieje na zmianę tej sytuacji i rozwój tej zaawansowanej technologicznie działalności.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja-Studia Podyplomowe w zakresie Metrologii Chemicznej
22 sierpnia 2018

Trwa rekrutacja na 16. edycję Studiów Podyplomowych w zakresie Metrologii Chemicznej. Studia dedykowane są osobom zawodowo związanym z pomiarami chemicznymi i/lub z ich interpretacją oraz posiadającym wykształcenie wyższe. Szczególnie udział w naszych studiach polecamy pracownikom laboratoriów chemicznych, służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej, laboratoriów przemysłowych, klinicznych, a także studentom studiów doktoranckich w zakresie chemii, farmacji, biologii i pokrewnych.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 23 września 2018 r.

Rejestracja odbywa się poprzez system IRK. Więcej informacji o rekrutacji dostępnych jest na stronie http://www.chem.uw.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-w-zakresie-metrologii-chemicznej/.