UW opracowuje technologię aplikacyjną w hutnictwie
30 lipca 2018

Uniwersytet Warszawski zawarł umowę o współpracy z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” – największym producentem cynku w Polsce. Prace badawczo-rozwojowe przeprowadzone zostaną na Wydziale Chemii UW, a wyniki badań wstępnych otrzymamy jeszcze w tym roku. Współpracę koordynuje Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW.

Naukowcy nie zawsze są świadomi, że ich rezultaty badawcze oraz pomysły mają duży potencjał aplikacyjny w przemyśle – warto więc skonsultować własne koncepcje z brokerami technologii w UOTT. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do kontaktu zarówno naukowców jak i firmy zainteresowane współpracą.

Kontakt:
smoczulska@uott.uw.edu.pl