Tytuł Fellow ChemPubSoc Europe dla Profesora Karola Greli

Profesor Karol Grela z Wydziału Chemii UW – kierownik Grupy Badawczej Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w CNBCh UW – został wyróżniony tytułem Fellow ChemPubSoc Europe.

Jest to wyróżnienie przyznawane przez ChemPubSoc Europe dla naukowców, którzy szczególnie wspierają działalność wydawniczą swoich krajowych towarzystw chemicznych, a także przyczyniają się do zwiększania poziomu naukowego oraz rozpoznawalności publikacji w zakresie chemii w Europie.

Więcej informacji: www.chemistryviews.org

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 23 lipca 2018

Data ostatniej modyfikacji: 23 lipca 2018