Konkurs na stanowisko asystenta naukowego OPUS NCN

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc’a) w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

2 Post-Doc positions are available within NCN OPUS grant „More accurate models of the electrostatic potential of biological macromolecules and organic crystals necessary for proper interpretation of data from cryo-electron microscopy and from electron diffraction – feasibility study”. Project leader: dr hab. Paulina M. Dominiak. Deadline for applications: 27.08.2018. For more info see >> pdf


Data publikacji: 23 lipca 2018

Data ostatniej modyfikacji: 28 sierpnia 2018