Tytuł Fellow ChemPubSoc Europe dla Profesora Karola Greli
23 lipca 2018

Profesor Karol Grela z Wydziału Chemii UW – kierownik Grupy Badawczej Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w CNBCh UW – został wyróżniony tytułem Fellow ChemPubSoc Europe.

Jest to wyróżnienie przyznawane przez ChemPubSoc Europe dla naukowców, którzy szczególnie wspierają działalność wydawniczą swoich krajowych towarzystw chemicznych, a także przyczyniają się do zwiększania poziomu naukowego oraz rozpoznawalności publikacji w zakresie chemii w Europie.

Więcej informacji: www.chemistryviews.org

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego OPUS NCN

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc’a) w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

2 Post-Doc positions are available within NCN OPUS grant „More accurate models of the electrostatic potential of biological macromolecules and organic crystals necessary for proper interpretation of data from cryo-electron microscopy and from electron diffraction – feasibility study”. Project leader: dr hab. Paulina M. Dominiak. Deadline for applications: 27.08.2018. For more info see >> pdf