Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
20 lipca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Mieczkowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf