Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia mgr i dr NCN OPUS 14
19 lipca 2018

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia magisterskie i doktoranckie NCN finasowane z grantu OPUS 14 pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2” ogłasza, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełniła wymogów konkursu i że w związku z tym nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.