Wykład dr. J. Rotha z Carlow University CNBCh 6.08.2018
31 lipca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład: „A Tutorial for Statistical Methods in Physical Biology”, który wygłosi dr J. Roth z Carlow University w Pittsburg, w USA.

Wykład odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w CNBCh UW, w auli B.

 


UW opracowuje technologię aplikacyjną w hutnictwie
30 lipca 2018

Uniwersytet Warszawski zawarł umowę o współpracy z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” – największym producentem cynku w Polsce. Prace badawczo-rozwojowe przeprowadzone zostaną na Wydziale Chemii UW, a wyniki badań wstępnych otrzymamy jeszcze w tym roku. Współpracę koordynuje Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW.

Naukowcy nie zawsze są świadomi, że ich rezultaty badawcze oraz pomysły mają duży potencjał aplikacyjny w przemyśle – warto więc skonsultować własne koncepcje z brokerami technologii w UOTT. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do kontaktu zarówno naukowców jak i firmy zainteresowane współpracą.

Kontakt:
smoczulska@uott.uw.edu.pl

 


Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta OPUS NCN
25 lipca 2018

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Prof. Ewa Górecka laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów
24 lipca 2018

Jak co roku prezes Rady Ministrów przyznał nagrody wybitnym naukowcom i artystom. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, trafią do sześciorga profesorów. W tym gronie jest prof. Ewa Górecka, której badania dotyczą chemii i fizyki ciekłych kryształów. Laureatka była m.in. jedną z osób, które odkryły antyferroelektryczny ciekły kryształ. Uzyskane wyniki otwierają perspektywy potencjalnych zastosowań w zakresie przestrajalnych metamateriałów optycznych oraz urządzeń przechowujących informację.

Szczegóły dot. nagród na stronie kancelarii premiera.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl


Tytuł Fellow ChemPubSoc Europe dla Profesora Karola Greli
23 lipca 2018

Profesor Karol Grela z Wydziału Chemii UW – kierownik Grupy Badawczej Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w CNBCh UW – został wyróżniony tytułem Fellow ChemPubSoc Europe.

Jest to wyróżnienie przyznawane przez ChemPubSoc Europe dla naukowców, którzy szczególnie wspierają działalność wydawniczą swoich krajowych towarzystw chemicznych, a także przyczyniają się do zwiększania poziomu naukowego oraz rozpoznawalności publikacji w zakresie chemii w Europie.

Więcej informacji: www.chemistryviews.org

Serdecznie gratulujemy!


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego OPUS NCN

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc’a) w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. UW. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji >> pdf

2 Post-Doc positions are available within NCN OPUS grant „More accurate models of the electrostatic potential of biological macromolecules and organic crystals necessary for proper interpretation of data from cryo-electron microscopy and from electron diffraction – feasibility study”. Project leader: dr hab. Paulina M. Dominiak. Deadline for applications: 27.08.2018. For more info see >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN
20 lipca 2018

Oferta zatrudnienia doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Mieczkowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia mgr i dr NCN OPUS 14
19 lipca 2018

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia magisterskie i doktoranckie NCN finasowane z grantu OPUS 14 pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2” ogłasza, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełniła wymogów konkursu i że w związku z tym nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Campus UW Kąty Rybackie 3-8.09.2018
17 lipca 2018

 

Serdecznie zapraszamy na oficjalny letni obóz zerowy, organizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego! W tym roku odbędzie się on nad morzem w Kątach Rybackich w dniach 3-8 września 2018. Gwarantujemy zakwaterowanie z wyżywieniem w ośrodku nad Bałtykiem, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, oraz moc atrakcji! Czekają Was również szkolenia przygotowawcze, na których obecni studenci podzielą się z Wami doświadczeniem związanym ze studiowaniem na Uniwersytecie. Specjalnie dla nowych studentów do 28 lipca obowiązuje cena promocyjna 399 zł. Po tej dacie cena wynosi 449 zł.

Więcej informacji najdziecie na oficjalnym wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1729529767163470/

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do ZSS Wydziału Chemii UW na Facebooku: https://www.facebook.com/ZSS.WChUW/


Laureaci konkursów NCN ETIUDA 6 i SONATINA 2

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach ETIUDA 6 i SONATINA 2 ogłoszonych 15 grudnia 2017 r.

Laureatem konkursu ETIUDA 6 został:

  • mgr Michał Kizling, projekt pt.: „Projektowanie enzymatycznych ogniw paliwowych z wykorzystaniem materiałów o właściwościach pseudopojemnościowych”, kwota finansowania: 86 159 zł.

Laureatką konkursu SONATINA 2 została:

  • dr Klaudia Kaniewska, projekt pt.: „Elektroaktywne i środowiskowo czułe nanokompozyty hydrożelowe”, kwota finansowania: 713 546 zł.

Serdecznie gratulujemy!