Wyróżnienia i nagrody PAU dla profesora Bogumiła Jeziorskiego

  • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności przyznał Panu Profesorowi Bogumiłowi Jeziorskiemu Nagrodę imienia Profesora Adama Bielańskiego. Pan Profesor Jeziorski został pierwszym Laureatem tej Nagrody.

Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski za pracę “Many-body symmetry-adapted perturbation theory of intermolecular interactions. H2O and HF dimers” wprowadzającą nowy formalizm teoretycznego opisu oddziaływań międzycząsteczkowych.
Journal of Chemical Physics  95, 6576-6601 (1991).

  • Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało prof. Bogumiła Jeziorskiego w dniu 16 czerwca 2018 na członka korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Profesor Jeziorski jest drugim, po profesorze Januszu Jurczaku, członkiem PAU z naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 27 czerwca 2018

Data ostatniej modyfikacji: 27 czerwca 2018