Wyróżnienia i nagrody PAU dla profesora Bogumiła Jeziorskiego
27 czerwca 2018
  • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności przyznał Panu Profesorowi Bogumiłowi Jeziorskiemu Nagrodę imienia Profesora Adama Bielańskiego. Pan Profesor Jeziorski został pierwszym Laureatem tej Nagrody.

Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski za pracę “Many-body symmetry-adapted perturbation theory of intermolecular interactions. H2O and HF dimers” wprowadzającą nowy formalizm teoretycznego opisu oddziaływań międzycząsteczkowych.
Journal of Chemical Physics  95, 6576-6601 (1991).

  • Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało prof. Bogumiła Jeziorskiego w dniu 16 czerwca 2018 na członka korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Profesor Jeziorski jest drugim, po profesorze Januszu Jurczaku, członkiem PAU z naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy!


[LAUREACI] Sesja plakatowa Magistrantów-rok akademicki 2017/2018

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań w formie plakatu zaprezentowało 73 magistrantów. Prezentacje ustne wygłosiło 65 studentów łącznie ze wszystkich zakładów dydaktycznych. Po zapoznaniu się z treścią plakatów i wysłuchaniu prezentacji ustnych, cztery niezależne Komisje o szerokim składzie wyłoniły 10 laureatów. Członkowie Komisji zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Laureatami zostali:

  • Za wyróżniające wystąpienie ustne:

Pan Adam Mamot z Laboratorium Badań Strukturalnych,
kierownik pracy: dr hab. Michał Barbasiewicz; opiekun: prof. dr hab. Jacek Jemielity
Pan Jakub Zawadzki z Pracowni Peptydów,
kierownik pracy: dr Dagmara Tymecka
Pan Piotr Dzwoniarek z Pracowni Elektroanalizy Chemicznej,
kierownik pracy: prof. dr hab. Marek Orlik
Pani Aleksandra Syga z Pracowni Chromatografii i Analityki Środowiska,
kierownik pracy: dr hab. Magdalena Biesaga
Pani Karina Gotowicz z Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej,
kierownik pracy: dr hab. Barbara Wagner, opiekun: dr Anna Ruszczyńska, mgr Agata Jagielska
Pani Barbara Gruza z Pracowni Krystalochemii,
kierownik pracy: dr hab. Paulina Dominiak
Pani Bernadeta Nowosielska z Pracowni Krystalochemii,
kierownik pracy: dr Łukasz Dobrzycki

  • Za wyróżniający plakat:

Pan Wojciech Panek (plakat P51)
Pan Piotr Dzwoniarek (plakat P14)
Pan Michał Głowacki (plakat P17)

  • Społeczność akademicka wyróżniła:

Panią Katarzynę Demby (plakat P11)
Pana Adama Karpińskiego (plakat P29)

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca 2018 roku na Radzie Wydziału.

Laureatom gratulujemy.