Seminarium Wydziałowe 20.06.2018
18 czerwca 2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

20 czerwca 2018 (środa), o 15:00,
w Sali im. Marii Skłodowskiej-Curie (obok Dziekanatu)

Dr PIOTR GARBACZ
(Wydział Chemii UW)

wygłosi wykład

„Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w polu elektrycznym”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Konkurs o dwa stypendia doktoranckie OPUS 14 NCN

Konkurs o dwa stypendia doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 14 pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 9.07.2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs o dwa stypendia magisterskie OPUS 14 NCN

Konkurs o dwa stypendia magisterskie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 14 pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2„. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. UW. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 9.07.2018 roku. Więcej informacji >> pdf