Studencka Sesja Plakatowa-otwarcie 6.06.2018 [RELACJA]

Dnia 6 czerwca 2018 roku (środa) odbyło się Otwarcie Studenckiej Sesji Plakatowej – Prezentacja Prac Magisterskich.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Michał K. Cyrański, zaproszeni goście, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.

Sesję otworzył Dziekan Wydziału – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW.

Plakaty będą eksponowane do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Organizatorami Sesji są dr Katarzyna Pałka i dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga.

Prezentacje referatów posterowych będą się odbywały w następującym porządku:
06.06.2018 (środa) – godz. 13.00-15.00 (Stara Biblioteka) prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej;
07.06.2018 (czwartek) – godz. 13.00-15.00 (Stara Biblioteka) prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej;
08.06.2018 (piątek) – godz.12.00-14.00 (Stara Biblioteka) prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii oraz Chemii Teoretycznej i Strukturalnej.

Za najlepsze plakaty będą przyznawane nagrody!
Zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepszy plakat!

Głosować możemy w holu głównym Wydziału w następujących terminach:

środa (06.06) w godz. 12.30-13.00

czwartek (07.06) w godz. 12.00-13.00

piątek (08.06) w godz. 11.00-12.00

W zakładce Studenci->Sesja plakatowa magistrantów, zamieszczone zostały abstrakty. Zachęcamy do obejrzenia!

http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/sesja-plakatowa-magistrantow/


Data publikacji: 07 czerwca 2018

Data ostatniej modyfikacji: 27 czerwca 2018