Złoty Medal Chemii–wystartowały zgłoszenia do konkursu
07 czerwca 2018

Od 1 czerwca można nadsyłać zgłoszenia do konkursu Złoty Medal Chemii. Kandydaci – tegoroczni licencjaci lub inżynierowie, których prace dyplomowe obejmują tematyką chemię i dziedziny pokrewne, zawalczą o atrakcyjne nagrody. Konkurs organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, która jest również fundatorem nagród.

Do tegorocznej edycji mogą zgłaszać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, których prace dyplomowe z zakresu chemii lub jej pogranicza z fizyką i biologią zostały obronione w roku akademickim 2017/2018. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy dokonać rejestracji na stronie www.zlotymedalchemii.pl. Autorzy najlepszych 15 prac zaprezentują swoje badania w rundzie finałowej. Zdobywca Złotego Medalu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca uzyskają nagrody w wysokości odpowiednio 5 oraz 2,5 tys. złotych.

Młodzi naukowcy biorący udział w konkursie mają wyjątkową okazję do sprawdzenia swoich umiejętności i zaprezentowania wyników prac przed komisją konkursową złożoną z wybitnych osobistości ze świata nauki – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. – Doświadczenia zebrane podczas poprzednich edycji pokazują, że ta rywalizacja jest ważnym krokiem w dalszej karierze naukowej młodych badaczy, dlatego jesteśmy dumni, że mamy okazję ich wspierać już po raz ósmy.

Poza nagrodami głównymi zostaną przyznane cztery wyróżnienia po 1 tys. złotych każde. Dodatkowo autorzy najlepszych prac z zakresu biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych po raz kolejny mogą liczyć na wyróżnienia specjalne od firmy DuPont. Zostaną przyznane minimum trzy nagrody o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu uzyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także bezpłatnego zrealizowania badania w jego laboratoriach.

– Chociaż kandydaci znajdują się dopiero na początku swojej kariery, przesyłane prace charakteryzują się nie tylko dużą wartością merytoryczną, ale także – co z naszej perspektywy jest chyba najistotniejsze –  znaczącym praktycznym zastosowaniem mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.Cieszymy się, że możemy wspierać młodych naukowców, ponieważ jest to jednocześnie inwestycja w całą polską branżę chemiczną. 

W zeszłorocznej edycji, jako pierwsza kobieta w historii konkursu, Złotym Medalem Chemii została nagrodzona Małgorzata Lewińska. Młoda badaczka zwycięstwo wywalczyła dzięki pracy pt. „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”. – Wygrana w konkursie niewątpliwie wzmocniła moją aplikację o uzyskanie Diamentowego Grantu – mówi Małgorzata Lewińska.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Prezesi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Okres nadsyłania zgłoszeń trwa od 1 czerwca do 12 października br.
Prace należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową konkursu www.zlotymedalchemii.pl, gdzie również dostępne są harmonogram i regulamin konkursu.

***

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu  rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:

Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski
koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 22 3433075
email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

Włodzimierz Soboń
DuPont Poland Sp. z o.o.
tel. +48 606 802591
email: wlodzimierz.sobon@pol.dupont.com

POWIĄZANE STRONY WWW:

http://www.zlotymedalchemii.pl/
Strona konkursu Złoty Medal Chemii

http://www.dupont.com.pl/
Strona firmy DuPont Poland

http://www.ichf.edu.pl/
Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

http://www.ichf.edu.pl/press/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN


22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 9.06

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 czerwca br. w godz. 11.00-20.00 na PGE Narodowym odbędzie 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Pikniku jest RUCH.

Pracownicy i Doktoranci naszego Wydziału zaprezentują pokazy ciekawej chemii skierowane do szerokiego grona publiczności. Numer naszego stanowiska A42.

Serdecznie zapraszamy.

Dr Katarzyna Pałka i Dr Elżbieta Winnicka – koordynatorzy Pikniku Naukowego


Atrakcje:

 • Światła drogowe – chemiczna sygnalizacja świetlna
  Czym barwi się medykamenty i komórki w laboratoriach? Co oznacza symbol E132 na opakowaniach produktów spożywczych? To indygokarmin. Będziemy prowadzić eksperymenty chemiczne i przekonamy się o jego barwnych możliwościach.
 • Reakcja Biełousowa–Żabotyńskiego
  Czym są okresowe oscylacje? Dowiemy się, prowadząc doświadczenia chemiczne. Przyjrzymy się reakcji Biełousowa–Żabotyńskiego, a w dostrzeżeniu zachodzących procesów pomogą nam zmieniające się kolory.
 • Mikrobiologiczne ogniwo
  Coraz więcej urządzeń potrzebuje prądu. Musimy więc wytwarzać coraz więcej energii. Czy pomoże nam w tym biologia? Przyjrzymy się działaniu mikrobiologicznych ogniw paliwowych, gdzie pozyskaniem energii zajmują się mikroorganizmy.
 • Superlepka ciecz
  Ciecz, która ma właściwości cieczy i ciała stałego. Mieszanie odpowiednich roztworów powoduje natychmiastową zmianę właściwości fizycznych. Oto czym jest nauka! Będziemy przeprowadzać eksperymenty i przyglądać się zadziwiającym efektom.
 • Błękitna butelka
  Czym jest redukcja i utlenianie barwnika? Przygotujemy butelkę z błękitnym płynem. My będziemy obserwować zachodzące w niej zmiany, a ekspert wytłumaczy nam, jak to wygląda z punktu widzenia chemii.
 • Zapachowe mydła
  Będziemy robić mydełka. Sami przygotujemy składniki, sami dobierzemy zapachy. Gotowe mydełka zabierzemy do domu.

 

Więcej informacji: www.pikniknaukowy.pl


Abstrakty-Studencka Sesja Plakatowa 2018

W zakładce Studenci->Sesja plakatowa magistrantów, zamieszczone zostały abstrakty. Zachęcamy do obejrzenia!

http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/sesja-plakatowa-magistrantow/


Studencka Sesja Plakatowa-otwarcie 6.06.2018 [RELACJA]

Dnia 6 czerwca 2018 roku (środa) odbyło się Otwarcie Studenckiej Sesji Plakatowej – Prezentacja Prac Magisterskich.

Na uroczystość przybyli: Dziekan – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Rafał Siciński, Kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Michał K. Cyrański, zaproszeni goście, pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci.

Sesję otworzył Dziekan Wydziału – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW.

Plakaty będą eksponowane do dnia 29 czerwca 2018 roku.

Organizatorami Sesji są dr Katarzyna Pałka i dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga.

Prezentacje referatów posterowych będą się odbywały w następującym porządku:
06.06.2018 (środa) – godz. 13.00-15.00 (Stara Biblioteka) prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej;
07.06.2018 (czwartek) – godz. 13.00-15.00 (Stara Biblioteka) prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej;
08.06.2018 (piątek) – godz.12.00-14.00 (Stara Biblioteka) prezentacje Magistrantów – Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii oraz Chemii Teoretycznej i Strukturalnej.

Za najlepsze plakaty będą przyznawane nagrody!
Zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepszy plakat!

Głosować możemy w holu głównym Wydziału w następujących terminach:

środa (06.06) w godz. 12.30-13.00

czwartek (07.06) w godz. 12.00-13.00

piątek (08.06) w godz. 11.00-12.00

W zakładce Studenci->Sesja plakatowa magistrantów, zamieszczone zostały abstrakty. Zachęcamy do obejrzenia!

http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/sesja-plakatowa-magistrantow/


XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A (Warszawa).

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz piętnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac.
W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

W imieniu Oddziału Warszawskiego PTChem

dr hab. Paweł Horeglad
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

ChemSession’18-Program

Więcej informacji: www.ptchem.waw.pl/chemsession18/