Seminarium Wydziałowe 11.06.2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

11 czerwca 2018 (poniedziałek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Mgr JEWGENIJ SYRYANY i dr SYLWIA TURCZYNIAK
(Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej, Centrum Badań Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego)

wygłoszą wykład

„ >>Pan Bóg stworzył ciało stałe, ale diabeł jego powierzchnie << – spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS) w praktyce”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW

 

Abstrakt
Celem seminarium jest zaznajomienie słuchaczy z podstawami techniki spektroskopii fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim oraz przekonanie, że technika ta jest unikalnym narzędziem służącym do badania zmian składu i stanu chemicznego powierzchni. Wystąpienie przybliża zarówno problematykę preparatyki oraz wymagań stawianych próbkom, które są poddawane badaniom techniką XPS, jak również możliwości i ograniczenia tejże techniki. Podczas prezentacji zasygnalizowane zostaną problemy pojawiające się podczas analizy otrzymanych wyników oraz propozycje ich rozwiązań.


Data publikacji: 05 czerwca 2018

Data ostatniej modyfikacji: 11 czerwca 2018