Seminarium CeNT 5.07.2018
29 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na wykład Prof. Yoshihisa Yamamoto (Japan Science and Technology Agency/Stanford University), zatytułowany on „Physics of quantum-to-classical crossover and coherent Isingmachines”.
Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek, tj. 5 lipca o godz.12:00 w budynku CeNT.

Szczegóły w załączniku.

Abstrakt

Zapraszamy!


Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta NCN OPUS 14

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu na stypendia naukowe NCN finansowane z grantu OPUS 14 pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych” ogłasza, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełniła wymogów konkursu i że w związku z tym nowy konkurs zostanie ogłoszony wkrótce.


Wyróżnienia i nagrody PAU dla profesora Bogumiła Jeziorskiego
27 czerwca 2018
 • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności przyznał Panu Profesorowi Bogumiłowi Jeziorskiemu Nagrodę imienia Profesora Adama Bielańskiego. Pan Profesor Jeziorski został pierwszym Laureatem tej Nagrody.

Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski za pracę “Many-body symmetry-adapted perturbation theory of intermolecular interactions. H2O and HF dimers” wprowadzającą nowy formalizm teoretycznego opisu oddziaływań międzycząsteczkowych.
Journal of Chemical Physics  95, 6576-6601 (1991).

 • Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności wybrało prof. Bogumiła Jeziorskiego w dniu 16 czerwca 2018 na członka korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Profesor Jeziorski jest drugim, po profesorze Januszu Jurczaku, członkiem PAU z naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy!


[LAUREACI] Sesja plakatowa Magistrantów-rok akademicki 2017/2018

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań w formie plakatu zaprezentowało 73 magistrantów. Prezentacje ustne wygłosiło 65 studentów łącznie ze wszystkich zakładów dydaktycznych. Po zapoznaniu się z treścią plakatów i wysłuchaniu prezentacji ustnych, cztery niezależne Komisje o szerokim składzie wyłoniły 10 laureatów. Członkowie Komisji zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Laureatami zostali:

 • Za wyróżniające wystąpienie ustne:

Pan Adam Mamot z Laboratorium Badań Strukturalnych,
kierownik pracy: dr hab. Michał Barbasiewicz; opiekun: prof. dr hab. Jacek Jemielity
Pan Jakub Zawadzki z Pracowni Peptydów,
kierownik pracy: dr Dagmara Tymecka
Pan Piotr Dzwoniarek z Pracowni Elektroanalizy Chemicznej,
kierownik pracy: prof. dr hab. Marek Orlik
Pani Aleksandra Syga z Pracowni Chromatografii i Analityki Środowiska,
kierownik pracy: dr hab. Magdalena Biesaga
Pani Karina Gotowicz z Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej,
kierownik pracy: dr hab. Barbara Wagner, opiekun: dr Anna Ruszczyńska, mgr Agata Jagielska
Pani Barbara Gruza z Pracowni Krystalochemii,
kierownik pracy: dr hab. Paulina Dominiak
Pani Bernadeta Nowosielska z Pracowni Krystalochemii,
kierownik pracy: dr Łukasz Dobrzycki

 • Za wyróżniający plakat:

Pan Wojciech Panek (plakat P51)
Pan Piotr Dzwoniarek (plakat P14)
Pan Michał Głowacki (plakat P17)

 • Społeczność akademicka wyróżniła:

Panią Katarzynę Demby (plakat P11)
Pana Adama Karpińskiego (plakat P29)

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca 2018 roku na Radzie Wydziału.

Laureatom gratulujemy.


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w projekcie NCN SONATA
26 czerwca 2018

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu NCN SONATA BIS 3 pt. „Nowe zastosowania związków siarki i selenu w syntezie organicznej”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku. Więcej informacji >> pdf załącznik


Seminarium Wydziałowe 26.06.2018

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na SEMINARIUM WYDZIAŁOWE.

26 czerwca 2018 (wtorek), o 14:00,
w Sali Starej Biblioteki

Prof. ANETA MIESZAWSKA
(Department of Chemistry
Brooklyn College
The City University of New York, USA)

wygłosi wykład
„Nanoparticle system for Pt (II) delivery to cancer cells and pH-triggered active targeting”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii, oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW


Spotkanie z Ciekawą Chemią dla dzieci pracowników [RELACJA]
22 czerwca 2018

W środę 6 czerwca 2018 r. w Laboratorium Dydaktyki Chemii – Budynek Radiochemii odbyło się Spotkanie z Ciekawą Chemią. Wydarzenie to przygotowywane jest corocznie przez studentów Wydziału Chemii, realizujących kurs dydaktyki chemii.

Podczas pokazów zaprezentowano wiele doświadczeń, m.in.:

 • Potwór chemiczny
 • Ryczący miś
 • Żywa piana
 • Tornado chemiczne
 • Płonąca mąka
 • Płonący magnez
 • Superlepka ciecz
 • Chemiczne jojo
 • Ogród chemiczny
 • Kwiatki kobaltowe
 • Obrazy na mleku
 • Błękitna butelka
 • Tajemne pismo
 • Bar chemiczny
 • Płonący banknot
 • Lustro srebrne
 • Śpiewające ogórki
 • Pożeracz folii
 • Lokomotywa
 • Trójkolorowa elektroliza

Organizatorzy: dr Anna Czerwińska, dr Elżbieta Winnicka i dr Sylwia Żołądek oraz doktoranci.


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 28.06.2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w następny czwartek, dnia 28 czerwca br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: Kwalifikacja produktów leczniczych – jeszcze suplement diety czy już produkt leczniczy? wygłosi: Pani mgr Renata Jabłczyńska z Zakładu Leków Pochodzenia Naturalnego i Suplementów Diety NIL.


Oferta pracy dla studenta w projekcie SONATA 13 NCN
21 czerwca 2018

Oferta zatrudnienia studenta w projekcie badawczym SONATA 13 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Piotr Piątkowski. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 października 2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Laureaci Konkursu MEGMAR
19 czerwca 2018

W dniu 22 maja 2018 roku rozstrzygnięty został konkurs na stypendia firmy Megmar.

Komisja przyznała stypendia:

 • Pani Aleksandrze Roszak, studentce II stopnia na kierunku Chemia; temat pracy konkursowej: Zagospodarowanie odpadów z procesów przemysłowych „Sieć” oraz
 • Pani Aleksandrze Sypko, studentce I stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa; temat pracy konkursowej: Recykling ścieków.

Uroczyste wręczanie odbyło się 18 czerwca 2018 roku w Sali Marii Skłodowskiej-Curie na Wydziale Chemii UW.

Serdecznie gratulujemy!