Wspomnienie dr. Andrzeja Kamińskiego
30 maja 2018

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana dr. Andrzeja Kamińskiego

Byłego wieloletniego, odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi pracownika Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
byłego Kierownika Zakładu Dydaktycznego Fizyki i Radiochemii,
świetnego wykładowcę i wyjątkowego członka naszej społeczności.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego


Odszedł od nas dr Andrzej Kamiński, który całe swoje życie zawodowe związał z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej zajmował się zastosowaniem metod radiochemicznych do badania termicznego rozpadu prostych węglowodorów. Z dużym powodzeniem stosował pulsową technikę radiochromatograficzną do śledzenia kinetyki wymiany izotopowej wodoru. Opracował metodę oznaczania rodników, tworzących się podczas pirolizy węglowodorów. Cechowała Go umiejętność podejmowania trudnych eksperymentów i stosowania technik komputerowych do interpretacji wyników.

Poza osiągnięciami naukowymi niemniej ważny był Jego niezwykle życzliwy stosunek do otaczających Go ludzi. Andrzej był zawsze uśmiechnięty, chętny do współpracy, nigdy nie zazdrościł innym sukcesów i powodzenia. Był bardzo dowcipny i trafnie charakteryzował ludzi. Był dobrym nauczycielem akademickim, cieszył się sympatią studentów, cechowała Go bowiem bezpośredniość i stała gotowość do pomocy. Andrzej był wysportowanym chłopakiem, świetnym pływakiem i niezawodnym kompanem. Nigdy nie narzekał na los, warunki pracy i swoje zdrowie. Bliscy Mu koleżanki i koledzy będą Go zawsze życzliwie i serdecznie wspominali.  

Jerzy SobkowskiSeminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 5.06.2018

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy wtorek, dnia 5 czerwca br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Fentanylowe opioidowe dopalacze: od molekularnego modelowania do badan in vitro” sprawozdanie nr 2 z projektu OPUS NCN” wygłosi: prof. dr hab. Joanna Sadlej, z Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki Narodowego Instytutu Leków.