Konkurs na asystenta naukowego w projekcie OPUS 10 NCN
16 maja 2018

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w ramach projektu „OPUS 10” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Miecznikowski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.05.2018 roku. Więcej informacji >> pdf


Laureaci konkursów NCN 14 edycji OPUS, PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 14 edycji ogłoszonych 15 września 2017 r.

Laureatami konkursu OPUS 14 zostali:

  • prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogumił Stanisław Jeziorski, projekt pt.: „Teoria efektów relatywistycznych oraz efektów elektrodynamiki kwantowej dla przewidywania właściwości dielektrycznych i refrakcyjnych gazów atomowych”, kwota finansowania: 979 200 PLN
  • dr hab. Tatiana Danuta Korona, projekt pt.: „Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”, kwota finansowania: 595 000 PLN
  • dr hab. Paulina Maria Dominiak, projekt pt.: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”, kwota finansowania: 1 792 000 PLN
  • dr hab. Robert Szoszkiewicz, projekt pt.: „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”, kwota finansowania: 1 003 182 PLN
  • prof. dr hab. Józef Bogusław Mieczkowski, projekt pt.: „Kontrolowana emisja ciekłokrystalicznych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców”, kwota finansowania: 1 146 000 PLN
  • dr Michał Jan Chmielewski, projekt pt.: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych”, kwota finansowania: 1 736 200 PLN
  • dr inż. Anna Kajetanowicz, projekt pt.: „Synteza kompleksów rutenowych zawierających ligandy CAAC i ich wykorzystanie w reakcjach metatezy”, kwota finansowania: 746 600 PLN

W konkursie PRELUDIUM 14 laureatami zostali:

  • mgr inż. Tomasz Maciej Stepniewski, projekt pt.: „MOLEKULARNE DETERMINANTY PROPAGACJI SYGNALU W RECEPTORACH DELTA I MU OPIOIDOWYCH – W POSZUKIWANIU ANALGETYKOW O MNIEJSZEJ ILOSCI OBJAWOW UBOCZNYCH”, kwota finansowania: 156 520 PLN
  • mgr Anna Katarzyna Puszko, projekt pt.: „Badania wpływu grupy tiolowej oraz wiązania mocznikowego na powinowactwo peptydomimetyków do receptorów sprzężonych z angiogenezą i stabilność enzymatyczną”, kwota finansowania: 139 300 PLN
  • mgr Michał Kizling, projekt pt.: „Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku w układach bioelektrokatalitycznych”, kwota finansowania: 209 999 PLN

Serdecznie gratulujemy!