Konkurs dla wyróżniających się pomysłowością studentów
10 maja 2018

KONKURS dla wyróżniających się pomysłowością studentów

(http://www.chem.uw.edu.pl/blog/2018/04/19/megmar-wspiera-naszych-studentow/)

Nagrody ufundowała firma

Firma Megmar (http://megmar.com.pl/) to wiodący producent specjalistycznych rozwiązań z zakresu chemii technicznej, biotechnologii, biochemii i gospodarki odpadami.

Zwycięzcy konkursu (2 osoby) otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu w firmie Megmar. Laureaci będą mieli wypłacane przez 12 miesięcy stypendia w wysokości 1500 PLN brutto miesięcznie, dodatkowo staż ten będzie zaliczony, jako praktyki zawodowe.

Do konkursu mogą przystąpić studentki lub studenci Wydziału Chemii UW, którzy w pracy pisemnej (max 1500 znaków) zaproponują wprowadzenie rozwiązań proekologicznych lub obniżających energo- i kosztochłonność procesu chemicznego, wykorzystywanego w szczególności w dużych instalacjach przemysłowych (jednego z poniższych: poprawa jakości wody procesowe, usprawnianie pracy instalacji odsiarczania spalin, oczyszczanie gazów odlotowych ze spalania paliw stałych, poprawa jakości ścieków poprodukcyjnych, poprawa jakości paliw kopalnych przed procesem spalania, powłoki antykorozyjne do zabezpieczania elementów pracujących w ekstremalnych warunkach, zagospodarowanie odpadów z procesów przemysłowych, usprawnianie procesów produkcyjnych w przemyśle energetycznym i rafineryjnym).

Autorzy najciekawszych prac/projektów zostaną zaproszeni na spotkanie, gdzie przed komisją (przedstawiciele WCh UW i firmy Megamar) przedstawią założenia i atuty tego projektu.

W konkursie liczy się połączenie wiedzy o chemii, procesach technologicznych działających na dużych instalacjach oraz nietuzinkowego, niekonwencjonalnego podejścia do rozwiązania wybranego zagadnienia.

Jeżeli masz pomysł, jak można poprawić lub usprawnić wybrany proces technologiczny, jeżeli wiesz jakie zmiany mógłbyś zaproponować, nawet te niesamowite to opisz to i złóż projekt do Dziekanatu Studenckiego do dnia 18.05.2018 do godz. 14.00. W dniu 21.05.2018 roku osoby przechodzące do II etapu konkursu zostaną zaproszone na rozmowy (dn. 22-24.05.2018).

W zgłoszeniu podaj nazwę modyfikowanego procesu technologicznego, opisz swoje pomysły (max. 1500 znaków) oraz oczywiście autora opracowania (kierunek realizowanych na WCh studiów, aktualny adres poczty elektronicznie (jeżeli jest inna niż w systemie USOS) oraz planowany temat pracy dyplomowej – o ile jest).

Regulamin konkursu

SERDECZNIE ZACHĘCAM
Prodziekan ds. Studenckich WCh UW
Dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga


Stypendia START 2018 FNP przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł.

Laureat Konkursu START 2018 z Wydziału Chemii UW:

Michał Kizling

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.fnp.org.pl


Piknik dla pracowników UW 25.05.2018

Zaproszenie od Rektora UW na piknik dla pracowników

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich pracowników naszej uczelni na piknik w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej, który odbędzie się 25 maja. Tego typu spotkanie będzie dla nas okazją do lepszego poznania się i integracji. Piknik rozpocznie się o godz. 14 i potrwa do godz. 20. Zaśpiewa dla Państwa Urszula Dudziak. Więcej informacji oraz link do rejestracji znajdą Państwo na stronie www.uw.edu.pl.

Liczę na Państwa obecność
prof. Marcin Pałys z zespołem rektorskim